Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7980
31 augustus 1961

God kan ook lichamelijke genezing schenken

U wordt waarlijk iets kostelijke aangeboden als Ik zelf tot u spreekt. En altijd zult u er kracht uit kunnen putten als u zich bewust opent voor de uitstraling van mijn kracht, als u wilt dat mijn kracht u toestraalt, als u verlangt door Mij met kracht te worden vervuld, als u wilt dat uw honger en dorst worden gestild door de voeding die u van Mij ontvangt.

Ofschoon u Mij gewillig aanhoort, ofschoon u behoort tot hen die zich door Mij te eten en te drinken willen laten geven, kunt u toch de volle waarde van mijn genadegaven nog niet beseffen. Zou u echter mijn overgrote liefde tot u, die u voortdurend bedenken wil en gelukkig zou willen maken, kunnen begrijpen, dan zou u ook weten dat Ik u alleen gaven aanbied die een uitwerking hebben die voor u buitengewoon bevorderlijk is. U zou dan weten dat Ik u slechts dat aanbied wat tot uw voleinding, voor de ontwikkeling van uw ziel bevorderlijk is en u zou er dan naar streven dat u geen beperking van mijn liefdegaven ondervindt.

U zou u dan bewust altijd openstellen om mijn genadegaven te ontvangen en u zou dan een overvloed aan kracht gewaarworden die u steeds toestroomt, als u slechts bereid bent die in u op te nemen. En als u maar een diep geloof zou bezitten dan zou u door de kracht van mijn woord onmiddellijk ook lichamelijk gezond kunnen worden. Doch zulk een, vast geloof bezit u nog niet. Daarom moet u er steeds naar streven door liefdewerken uw liefdegraad te verhogen, waardoor u ook uw geloof versterkt.

Als u geheel van liefde vervuld bent, is in uw hart alleen nog maar plaats voor mijn liefdekracht. Dan wordt al het andere verdrongen en bent u Mij zo nabij dat u mijn tegenwoordigheid gewaar wordt, die u de toevoer van mijn kracht bewust laat worden en dan zult u gezond worden naar lichaam en ziel.

Daarom, open uzelf steeds en steeds weer voor de liefdekracht uit Mij. Richt uw gedachten steeds op Mij en breng daardoor de verbinding met Mij tot stand die een overstromen van mijn kracht in u mogelijk maakt. En weet dat u het bewijs van mijn tegenwoordigheid ontvangt als Ik u kan aanspreken. Deze verbinding gaat nooit meer teniet maar wordt steeds inniger en waarlijk, u zult dan bemerken dat u geen gebrek aan kracht meer te vrezen hebt. Geloof Mij slechts, Ik zal uw geloof niet te schande laten worden. Open uw hart voor Mij en neem Mij daarin op, u zult dan mijn tegenwoordigheid en de u uit Mij toestromende kracht gewaarworden. U zult mijn spreken tot u vernemen en inzien dat dit een bijzondere genadegave is. De kracht van mijn woord zal dan in u duidelijk te merken zijn, uw ziel zal uitrijpen en de hogere graad van ontwikkeling zal ook in dit opzicht zijn uitwerking hebben dat uw geloof steeds sterker wordt. En een sterk geloof kan alles bereiken. Het kan ook het lichaam helpen genezen, daar voor hem niets onmogelijk is die in Mij en mijn liefde en macht gelooft.

Amen