Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7963
10 augustus 1961

"Wat geen menselijk oog ooit gezien…"

Ik heb geen ander doel dan u gelukzalig te maken, u de heerlijkheden van mijn rijk te schenken, u te laten schouwen wat geen mensenoog ooit heeft gezien, u onbeperkt gelukkig te maken en u als mijn kinderen aan mijn hart te drukken, omdat mijn liefde voor u onmetelijk is. En Ik zal ook eenmaal dit doel bereiken. Maar er kunnen ook nog eindeloze perioden voorbijgaan omdat een ding daartoe vereist is: dat ook u Mij uw liefde zult schenken, dat u in vrije wil terug zult verlangen naar Mij, van Wie u eens bent weggegaan.

En daarom tracht Ik ook voortdurend uw liefde te winnen. Ik probeer u kennis te geven van mijn wezen, dat hoogst volmaakt is. Ik moet dus ook uw liefde winnen wanneer u mijn wezen echt zult herkennen. En daarom openbaar Ik Me aan u, Ik bewijs Me aan u als bestaand en Ik geef u opheldering over mijn wezen, over mijn regeren en werkzaam zijn, over mijn plan van eeuwigheid. Ik onthul voor uw ogen een beeld dat u kunt liefhebben en ook zult liefhebben, wanneer u maar uw ogen opent en het beeld zult opnemen in uw hart. En opdat u Mij echt zult herkennen, spreek Ik u aan.

U mensen bent nog blind van geest en daarom zult u ook geen juiste voorstelling kunnen maken van Mij, uw God en Schepper, Die uw Vader wil zijn. U had eens elk inzicht verloren door uw afval naar de diepte, en in deze donkere geestelijke toestand bent u ook nog bij het begin van uw menselijk bestaan. En wil Ik uw liefde winnen, dan moet Ik uw geest verlichten. Ik moet u een klein lichtje schenken, dat voor u het beeld van uw God en Schepper zal belichten, opdat u Mij zult leren herkennen. Ik moet u opheldering geven over uw schepping, uw oorsprong uit een hoogst volmaakt Wezen, Dat u weliswaar niet kon schouwen, Dat u echter onmetelijk gelukkig stemde. Ik moet u kennis geven over wat u was, wat u bent en wat u weer zult moeten worden.

En het weten over alles moet ertoe bijdragen dat u Mij zelf zult leren herkennen en liefhebben, dat u op Mij zult aansturen en weer met Mij verenigd zult willen zijn. Dit is het doel gedurende uw leven op aarde, dat u de toestand van lichtloosheid zult verruilen voor een staat van helderst licht, waar de Geest in u, die deel is van Mij, zich kan uiten tegenover u en voor u steeds helderder licht zal uitstralen. Dan zult u steeds dichter bij uw God en Schepper komen en dan zult u tijdens de duur van uw aardse leven ook het doel bereiken: volledige aaneensluiting met Mij en dus ook die gelukzaligheid die Ik u schenken wil in de overvloed van mijn liefde.

En dan heeft uw definitieve terugkeer plaatsgevonden. Mijn poging om uw liefde te winnen heeft succes gehad en nu kan mijn liefde u gelukkig maken en u zult Mij kunnen schouwen van aangezicht tot aangezicht. Want nu ben Ik u in Jezus Christus tot de zichtbare God geworden en uw verlangen is vervuld - dat u eens bewogen heeft u van Mij af te keren en naar hem toe die u als zichtbare god erkende, die echter mijn tegenstander is geworden omdat hij zichzelf verhief tegen Mij.

Eindeloos lange tijden was u nu door uw afval gescheiden zijn van Mij en eindeloos lange tijden verkeerde u in een ongelukkige toestand. Nu echter zult u Mij zelf kunnen aanschouwen in alle macht en heerlijkheid, want Ik werd in Jezus Christus voor u tot een zichtbare God. En aan uw gelukzaligheid zal geen einde komen. U zult voortdurend smachten naar Mij en mijn nabijheid en het zal u voortdurend verwezenlijkt worden. En wat geen menselijk oog ooit gezien en geen menselijk oor ooit gehoord heeft, dat zal Ik diegenen bereiden die Mij liefhebben, want mijn eindeloze liefde geldt u, mijn kinderen, tot in alle eeuwigheid.

Amen