Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7949
25 juli 1961

De Vader neemt alle zorgen op zich

Vertrouw op mijn hulp in elke aardse of geestelijke nood en wend u met al uw verzoeken en verlangens alleen tot Mij, uw Vader van eeuwigheid, die altijd bereid is Zijn kinderen bij te staan en die u nooit tevergeefs zult aanroepen als u Mij maar volledig vertrouwt.

Alle aardse gebeurtenissen komen zo op u af, zoals ze gunstig zijn voor uw positieve ontwikkeling. En al mag het u ook voorkomen dat u in nood en in het nauw terechtkomt, u zult deze zelf van u af kunnen wenden wanneer u zich maar gelovig aan Mij vasthoudt, wanneer u Mij vraagt alle zorgen op me te nemen, en Ik zal het doen. Want de Vader wil de liefde van Zijn kind winnen en Hij zal hem daarom ook steeds alleen maar liefde schenken.

Elke geestelijk gerichte gedachte garandeert u ook mijn hulp. Want Ik heb u de belofte gegeven: "Zoek eerst het rijk Gods en al het andere zal u bovendien gegeven worden." En als u nu het rijpworden van uw ziel als zeer dringend beschouwt, als u uw gedachten op Mij en het geestelijke rijk richt, dan zullen de aardse noden u niet zo treffen, omdat Ik ze zelf van u afneem. Mijn belofte wordt verwezenlijkt, hiervan zult u zeker kunnen zijn.

Ik verlang van u dat u meer aandacht schenkt aan uw ziel dan aan het lichaam. Ik verlang dat u de band zoekt met Mij en mijn rijk en Ik neem dan de zorgen over die u aards belasten. Ik regel alles en altijd zo, dat u er nut van hebt. Maar u zult Mij moeten vertrouwen. U zult u niet door aardse noden terneer mogen laten drukken. U zult alles alleen maar berustend aan Mij moeten overlaten, en waarlijk, u zult u gelukkig kunnen prijzen. Want beter dan Ik kan er niemand voor u zorgen, omdat Ik van alles op de hoogte ben wat u nodig hebt, en omdat Ik ook aan u wil schenken, u die Mij dient, die bereid bent de mijne genoemd te worden, die aan Mij denkt en Mij in uw hart draagt. Voor wie zou anders mijn belofte gelden, als u het niet bent, die de wil hebt te leven naar mijn welgevallen?

En als u dus een verzoek of verlangen hebt, hetzij aards of geestelijk, kom dan vol vertrouwen tot Mij en leg het me voor. En waarlijk, Ik zal u in overeenstemming met uw vragen bedenken, want voor Mij is niets onmogelijk en mijn liefde voor u is overgroot.

Maar houd er ook rekening mee, dat er zich spoedig grote veranderingen voordoen, die terwille van de gehele mensheid noodzakelijk zijn. Maar ook dan leid Ik de mijnen er doorheen en u zult mijn macht ondervinden, alsook mijn liefde, die duidelijk herkenbaar zal zijn bij de mijnen. Want die zullen hebben wat nodig is en mijn kracht zal hun toestromen, zodat ze niets als te zwaar ervaren, ook al worden ze door slagen van het noodlot getroffen. Steeds zullen ze mijn nabijheid bemerken en zich in vast geloof aan Mij overgeven. En steeds zullen ze uit elke nood worden weggeleid.

Zorg er alleen voor dat uw geloof zich zal versterken. Sluit u steeds inniger bij Mij aan en houd met Mij stille tweespraak, en u zult daar veel kracht uit putten en dan ook niets meer doen zonder Mij. U zult Mij altijd bij u laten zijn. U zult u van mijn aanwezigheid verzekeren door innig gebed en werken van liefde. En vanuit deze innige verbinding zult u Mij ook vol vertrouwen alles voorleggen wat u belast en er zeker van zijn dat Ik alle zorgen van u afneem, dat Ik voor u zorg en dit waarlijk beter kan doen, zoals een aardse vader voor zijn kinderen zorgt. En om u en uw geloof te beproeven zullen er ook steeds weer zorgen en noden op u afkomen. Maar daar u de weg weet hoeft u hem alleen maar te gaan. U hoeft Mij alleen maar aan te roepen in geest en in waarheid, en waarlijk, Ik zal uw gebed verhoren.

Amen