Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7943
16 juli 1961

Vrede in God - De toevoer van kracht

Verbind u innig met Mij en u zult de vrede vinden die de wereld u niet kan schenken. Zodra u mijn tegenwoordigheid toelaat, doordat u innig tot Mij bidt, zal ook de sfeer om u heen gereinigd zijn, want het lage geestelijke ontvlucht het licht, en licht is in u wanneer Ik bij u ben. Het zich verbinden met Mij is waarlijk een daad die u zelf voltrekt en die ook met zichtbare zegen is verbonden. En al bemerkt ook uw lichaam dit niet, dan toch wel de ziel, die stap voor stap opwaarts gaat tot aan haar voltooiing. U kunt waarlijk niets beters doen dan steeds weer uw gedachten naar Mij te laten dwalen, steeds weer een stil gebed naar Mij op te zenden en zo uiting te geven aan uw liefde, die u vervult daar u anders mijn aanwezigheid niet zou zoeken, daar u zich anders van Mij verwijderd zou houden en uw gedachten naar de wereld waren gekeerd. Maar zodra u de band met Mij tot stand brengt door innige gedachten, trekt u Mij ook naar u toe, want deze gedachten treffen Mij omdat ze geest en leven zijn wanneer ze Mij gelden. En u hebt nu innerlijk een getuigenis tegenover Mij afgelegd. U erkent Mij weer, zoals u eens Mij uw erkenning ontzegd had. Maar deze afval van Mij bracht u geen gelukzaligheid. En armzalig bent en blijft u zolang u ver van Mij verwijderd blijft op grond van uw vrije wil.

Maar dat nu de terugkeer naar Mij, de innige band in vrije wil, u ook gelukzaligheid zal opleveren is heel begrijpelijk en daarom zeg Ik u: u zult de vrede vinden die de wereld u niet schenken kan. De vrede van de ziel laat de mens al het lichamelijk ongemak verdragen, hij voelt het nauwelijks en is harmonisch in zijn denken en handelen, want hij leeft in vrede met Mij, hij is niet meer mijn tegenstander, hij heeft een innige band met Mij, hij ziet in Mij zijn vriend en broeder, zijn Vader. En bijgevolg weet hij dat hij in goede handen is, hij hoeft de wereld niet meer te vrezen en niets wat nog deel uitmaakt van de wereld. En zijn aardse leven is nu alleen nog een tijd van loutering voor de ziel, die helder en zonder onrijpe aanklevingen dient binnen te gaan in het rijk hierna wanneer haar uur geslagen heeft dat ze haar lichaam verlaat en terugkeert naar Mij in haar vaderhuis.

En waarlijk de loutering van uw ziel zal snel en goed lukken wanneer u steeds weer tot Mij uw toevlucht neemt, wanneer u Mij niet uit uw gedachten weglaat. Wanneer u wilt dat Ik bij u aanwezig ben en in innig gebed ernstig mijn nabijheid zoekt, dan laat Ik me waarlijk vinden, want Ik zelf wil met mijn kinderen verbonden zijn, Ik zelf wil me aan hen openbaren, wat steeds alleen maar mogelijk is, wanneer een mens Mij door stil, innig gebed aanleiding geeft aanwezig te zijn. Veel zult u kunnen bereiken door in uw gedachten te vertoeven bij Mij, uw God en Vader van eeuwigheid, want al richt u ook geen verzoek tot Mij, toch zal u kracht in overvloed kunnen toestromen, die u ook nodig hebt voor uw pelgrimstocht op deze aarde. Uw verleider zal u steeds weer naderen en u van Mij willen aftroggelen. Maar bezit u kracht uit Mij dan zult u hem van u weg kunnen dringen en dan heeft hij geen macht meer, want voor mijn kracht moet hij wijken en van u afzien.

Verzuim daarom geen gelegenheid die u toevoer van kracht oplevert. Sluit u steeds weer bij Mij aan en verlang vurig naar mijn tegenwoordigheid. Blijf altijd in gedachten verbonden met Mij. Wil alleen van Mij zijn en blijven en deze wil zal gezegend zijn. U zult bereiken wat u nastreeft, u zult ontvangen wat u vraagt, Ik zal steeds dicht bij u zijn en u leiden, en alle wegen zult u nu onbekommerd kunnen gaan. Zolang u Mij aan uw zijde laat gaan door uw denken en willen, bent u onder goede hoede en bereikt u ook zeker uw doel. Het contact met Mij zal steeds inniger worden tot u eens met Mij versmolten zult zijn en blijven tot in alle eeuwigheid.

Amen