Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7940
11 juli 1961

De bewuste toenadering van de mens tot God

En Ik wil uw begeleider zijn op al uw wegen.

Ik wil u leiden. Ik wil naast u gaan. Ik wil u onderrichten en raad geven en u mijn wil bekend maken. En wanneer u mijn wil nakomt, zult u ook de weg van uw aardse bestaan met succes beëindigen.

U zult het doel hebben bereikt, voor eeuwig met Mij verbonden te zijn en nu te kunnen werken in vrijheid, licht en kracht.

Ik zelf wil dus uw begeleider zijn, dan kan Ik ook steeds mijn tegenstander bij u vandaan houden, die niet zal ophouden u in het nauw te brengen en dit des te meer hoe dichterbij het einde is. En daarom doe Ik u door het woord steeds weer kennis toekomen, dat u in gevaar verkeert, zolang u niet Mij zelf naast u zult laten gaan door uw vrije wil om met Mij verbonden te zijn. U leeft uw aardse leven en weet niet dat in de geestelijke wereld een onophoudelijke strijd wordt gevoerd die gaat om uw ziel.

En u weet niet dat aanhoudend om uw ziel wordt geworsteld van de kant van de lichtvolle en van de duistere wereld. Beiderlei krachten willen u voor zich winnen en u zelf neemt de laatste beslissing, welke krachten de zege over u behalen. U zelf bepaalt in welke sfeer u wilt verblijven en u bepaalt het door uw wil die op Mij is gericht of van Mij is afgekeerd. En slechts een kleine gedachte is waarlijk voldoende om Mij aan uw zijde te roepen en Ik zal u niet verlaten en u beschermen tegen verdere invloed van mijn tegenstander en zijn helpers. Laat Mij alleen steeds aan uw zijde gaan en uw pelgrimstocht op aarde zal gezegend zijn.

Het gaat alleen om uw bewuste toenadering tot Mij in het aardse leven. Brengt u deze tot stand in vrije wil, dan hebt u ook de proef van uw aardse leven doorstaan, ten behoeve waarvan u zich op aarde mocht belichamen. Maar ook Ik kan u niet dwingen om u naar Mij toe te keren. Ik kan alleen maar steeds proberen u door liefdevolle woorden tot Mij te trekken. Ik kan alleen maar steeds weer contact met u zoeken, me binnendringen in uw gedachten en door het lot bepaald in uw leven ingrijpen.

Maar de uitwerking moet Ik steeds aan u zelf overlaten. U zult zelf in vrije wil moeten beslissen.

U zult zelf mijn hand moeten vastpakken en willen dat Ik bij u ben en niet meer van u weg zal gaan.

Maar deze wil beslist ook uw lot in de eeuwigheid. Doch u mensen hebt niet veel tijd meer. Het einde is nabij en u allen zult verrast zijn. En in overeenstemming met uw instelling tegenover Mij zal nu ook uw lot zijn, om welke reden Ik u steeds weer aanmaan, de band te zoeken met uw God en Schepper van eeuwigheid, dichter bij Hem te komen zoals een kind dichter bij de Vader komt en dan ook onder mijn bescherming te staan tot het einde is gekomen. Juist de tijd van het einde spoort Mij aan u steeds weer mijn wil bekend te maken, die altijd dezelfde blijft: dat u in liefde zult leven, omdat u dan de zekerste band tot stand brengt met Mij, de Liefde zelf. Wees werkzaam in liefde en blijf voortdurend in gebed.

En u zult Mij naar u toe trekken en Ik zal u voor eeuwig niet meer verlaten.

Want de Liefde ben Ik zelf en wie in de liefde blijft, blijft in Mij en Ik in hem.

En het innige gebed verenigt eveneens het kind met de Vader en stelt het in staat dat mijn kracht om steeds mijn wil uit te voeren, kan overvloeien.

En bent u met Mij verbonden, dan hoeft u niets meer te vrezen, noch mijn tegenstander, noch het komende einde, want dan behoort u tot de mijnen die stand houden tot aan het einde toe en die Ik zal beschermen in lichamelijke en geestelijke nood.

U hoeft Mij alleen maar uw wil te schenken, hem aan de mijne te onderwerpen en uw gedachten dikwijls in geestelijke sferen te laten zweven.

En mijn liefde zal u vastpakken en u leiden tot aan het einde van uw leven.

Ik zal naast u gaan, u zult niet meer eenzaam en verlaten zijn.

Dan gaat u aan mijn hand en keert terug naar het vaderland.

Amen