Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7929
27 juni 1961

Het beëindigen van een periode op aarde staat voor de deur

Ik houd me aan de tijd die u werd gesteld voor uw verlossing en dit betekent, dat er ook een verlossingsperiode ten einde loopt, dat er een nieuw tijdperk begint volgens plan van eeuwigheid. Zoals Ik het inzag als noodzakelijk en succes opleverend voor uw ziel, voor de ontwikkeling van de gehele mensheid; zo is dit plan vastgesteld, want het geestelijk lage niveau eist een nieuwe ordening, het eist een ingrijpen mijnerzijds, een ommekeer die alleen tot zegen strekt, die voor het geestelijke bevorderlijk is zich positief te ontwikkelen. En Mij is sinds eeuwigheid ook het tijdstip bekend waarop de mensheid op dit geestelijke dieptepunt is aangekomen, dat een verandering eist, en Ik zal me ook aan deze tijd houden en mijn heilsplan uitvoeren, maar steeds is mijn liefde en wijsheid bepalend voor mijn regeren en werkzaam zijn in het gehele universum. En zo ook zal nu het einde van een verlossingsperiode plaats vinden en een nieuwe zal weer beginnen, omdat het ontwikkelingsproces aan een stuk door verder moet gaan, omdat van mijn kant uit zich geen stilstand kan voordoen en omdat Ik een nog dieper wegzinken van het geestelijke dat als mens over de aarde gaat, wil verhinderen.

Dat er dus een tijdperk van ontwikkeling op zijn einde loopt is zeker. Er zal een geestelijke ommekeer zijn die echter ook aards een uitwerking zal hebben, want daar ook nog datgene wat in de vorm is gekluisterd, vrij zal worden en nieuwe vormen betrekken, zal dit ook een ontbinding en omvorming van de scheppingen op aarde vereisen, zodat dus op een totale omvorming van het gehele aardoppervlak is te rekenen, die het oude verlossingstijdperk beëindigt en het begin van een nieuwe ontwikkelingsperiode betekent.

Wat is voorbestemd sinds eeuwigheid zal ook worden vervuld op de dag die daarvoor is vastgesteld, maar u, mensen blijft het precieze weten van de dag verborgen, omdat het niet dienstig is voor het heil van uw ziel, wanneer u daarvan op de hoogte zou zijn. Maar het duurt niet lang meer, of u het gelooft of niet, de tijd is afgelopen en mijn heilsplan van eeuwigheid zal volgens mijn wil ten uitvoer worden gebracht.

Dat u, mensen van de huidige tijd dit einde mee zult moeten maken heeft ook zijn oorzaak, want uw weerstand tegen Mij was sterk en liet een eerdere belichaming als mens niet toe. Maar wederom was u dezelfde tijdspanne gesteld waarin u uw ontwikkelingsgang moest afmaken. Het is u ook mogelijk hem met succes te beëindigen, het is u allen nog mogelijk voor het einde de weg naar Mij te vinden, wanneer u maar uw weerstand opgeeft en u weer naar Mij toekeert van wie u zich eens in vrije wil afwendde tot uw eigen ongeluk. Nog verblijft u op aarde, laat de tijd niet onbenut voorbijgaan, want Ik stort mijn genaden in rijke mate uit over u en Ik help u waarlijk op elke manier, omdat Ik alleen weet wat het voor u betekent wanneer u faalt en de eindeloos lange weg om te groeien nog eens zult moeten gaan door de scheppingen van de nieuwe aarde.

Reken erop, dat het einde heel nabij is en stel u in op dit einde. En waarlijk, het zal voor u alleen tot zegen zijn, wanneer u zich naar Mij keert en vraagt om mijn kracht en hulp. U zult ook in korte tijd nog veel kunnen bereiken, u zult vrij kunnen worden van uw laatste vorm (uw lichaam) en volledige geestelijke vrijheid verkrijgen. U hoeft alleen maar te willen dat u uw weg over de aarde als mens niet tevergeefs aflegt. U hoeft alleen Mij, uw God en Vader van eeuwigheid om hulp aan te roepen en u zult de weg naar Jezus vinden, naar Hem die alleen u kan en ook zal verlossen.

Laat deze aanmaning niet aan uw oren wegsterven, neem ze in alle ernst op in uw hart en denk erover na en handel eer het te laat is. Want niemand mag verloren gaan, allen wil Ik nog helpen voor het einde komt. Maar het komt onherroepelijk, want de tijd is vervuld, de termijn is afgelopen die het geestelijke werd toegestaan dat zich in deze verlossingsperiode moest voltooien en er zal een nieuwe beginnen zoals en wanneer het in mijn heilsplan van eeuwigheid is voorzien.

Amen