Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7928
26 juni 1961

Motivering van smartelijke slagen van het lot

Nog vele mogelijkheden zal Ik u verschaffen voor het einde, die u de weg naar Mij moeten laten vinden. Steeds weer zal Ik me aan u openbaren, al is het ook op een pijnlijke manier, maar steeds zult u zelf moeten inzien dat u zelf uw lot niet zult kunnen bepalen. Steeds weer zult u een Macht boven u moeten erkennen die in uw leven ingrijpt en - wanneer het niet anders mogelijk is - met hardheid, om u nog terug te trekken van de afgrond waar u blindelings op afgaat. Ik wil u redden en al mijn vermaningen en waarschuwingen helpen niets. Daarom moet Ik u ook soms hard aanpakken en u verwonden. Ik moet van u het liefste afnemen dat u op aarde bezit, Ik moet dood en ziekte over u laten komen, u zult door slagen van het noodlot van welke aard dan ook worden getroffen, omdat u niet aan Mij denkt, omdat u een leven leidt zonder geloof in Mij, uw God en Schepper van eeuwigheid, omdat u niet gelooft in een Macht, aan welke u uw leven te danken hebt.

En de voorvallen zullen toenemen waarin Ik mensen uit elkaar ruk, waar de dood zijn intrede doet, waar catastrofes plotseling het mensenleven beëindigen. Ik zal Me duidelijk laten zien, maar ook alleen door de goedwillende worden herkend, die nu de weg naar Mij vindt en dan ook niet meer verloren kan gaan. Het einde komt steeds dichterbij en daarom moet ook mijn liefde, wijsheid en macht nog vaak ingrijpen. De vergankelijkheid van het aardse moet de mensen steeds weer opnieuw worden getoond, ze moeten tot bezinning worden gebracht welke waardeloze doelen ze nastreven en ze zullen daarom vaak moeten lijden, lichamelijk en geestelijk, maar te allen tijde ook hulp mogen ondervinden, wanneer ze zich tot Mij wenden en Mij om bijstand vragen in hun nood. En ook de medemensen zullen erover moeten nadenken dat ze door hetzelfde lot kunnen worden getroffen en tot het inzicht komen dat ze niet op deze aarde vertoeven ter wille van het aardse leven.

En elke slag van het noodlot kan deze uitwerking op de medemensen hebben, dat ze gaan nadenken en zich hun eigen levenswandel voorstellen, of hij beantwoordt aan de wil van God, als ze in een God geloven. Elke slag van het lot kan de mensen helpen te gaan geloven, wanneer ze zich naar Mij keren en Mij ook aan mijn duidelijke hulpverlening kunnen herkennen. Verklaar zo ook, u die mijn woord ontvangt, aan uw medemensen, mijn soms hard en liefdeloos schijnend ingrijpen in het leven van de mensen. Leg hun uit dat Ik elk middel probeer om de mensen voor Mij te winnen en dat Ik ook niet zal ophouden, Mij steeds weer te openbaren. Want elke slag van het lot is een uiting van mijn kant, die ieder kan treffen maar steeds alleen het doel nastreeft hun gedachten op Mij te richten. Want de tijd is nog kort en u mensen schenkt alleen nog maar aandacht aan de wereld, maar let niet op het heil van uw ziel.

De wereld vergaat, dat wil zeggen: u zult niets van de wereld kunnen meenemen naar de andere kant, in het rijk hierna. U jaagt steeds alleen dode goederen na en daarom wordt u steeds weer opmerkzaam gemaakt op de vergankelijkheid van deze wereld. En steeds weer zult u horen van ongevallen en catastrofes van allerlei aard, steeds weer zult u het verlies van mensen hebben te betreuren en steeds weer zult u zich afvragen waarom een God van liefde zoiets toelaat. De God van liefde wil u voor zich winnen, Hij wil u gelukzalig maken en daarom wil Hij dat u uw gedachten naar Hem toekeert.

Alleen mijn liefde is de reden van al datgene wat u zwaar treft, want u gaat voor eindeloos lange tijd weer verloren wanneer u niet aan Mij denkt. En daarom alleen openbaar Ik Me aan u en grijp ook hard en pijnlijk in wanneer u geen acht slaat op mijn liefdevolle aanmaningen en waarschuwingen. Want Ik wil niet dat u verloren gaat. Ik wil u nog redden voor het einde en u behoeden voor een veel erger lot, voor de hernieuwde kluistering in de scheppingen van de aarde, die onafwendbaar is wanneer u niet nog voor het einde der aarde de weg naar Mij vindt.

Amen