Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7919
14 juni 1961

Betekenis van de genadegave - Het schenken van kracht

Neem steeds mijn woord in ontvangst zoals je gegeven, opdat je het verder doorgeeft en het zijn bestemming vervult: kracht en licht te brengen aan de mensen die in duisternis voortgaan en krachteloos zijn. Het is steeds weer nodig dat u mensen op de hoogte bent van de betekenis en het belang van de grote genadegave die Ik u toezend, omdat u in grote geestelijke nood bent. Uw denken en streven behoort voornamelijk aan de wereld toe, maar aan uw God en Schepper denkt u weinig. En daarom brengt u maar zelden de band met Mij tot stand, waarin alleen Ik u kracht zou kunnen overbrengen voor uw pelgrimstocht op aarde.

U zult niet mogen geloven dat de u ter beschikking staande levenskracht u alleen werd gegeven om uw aardse wensen te vervullen. U moet er geestelijke kracht mee verwerven, wat zoveel betekent als dat u de levenskracht zult moeten gebruiken voor werken van liefde, wat u dan zeker ook geestelijke kracht oplevert. Want u hebt geestelijke kracht nodig voor uw klim omhoog, voor het rijp worden van uw ziel. Geestelijke kracht gaat niet voor u verloren, wanneer u het aardse leven hebt beëindigd en elke levenskracht verloren gaat.

Geestelijke kracht te verwerven is de opgave van uw aardse leven. En geestelijke kracht neemt u in ontvangst door werkzaam te zijn in liefde, door innig gebed tot Mij en door het luisteren naar mijn woord, dat een rechtstreekse overdracht van kracht is en dat u weer alleen mijn wil bekend maakt, u te vormen tot liefde, zonder welke u niet zalig zult kunnen worden.

Geloof dat u op aarde er alleen naar zult moeten streven uw geestelijke kracht te vergroten. En geloof dat Ik u deze kracht wil toevoeren en u daarom toespreek. En wanneer mijn woord van boven voor u weerklinkt, dan is dat waarlijk een genadegave van ongewone uitwerking. Want ze schenkt u dat wat u mankeert, wat u echter zeer nodig hebt om rijp te worden tijdens uw aardse leven, om het rijk van licht en gelukzaligheid binnen te kunnen gaan, wanneer u dit aardse leven hebt beëindigd.

Mijn woord dat Ik u aanbied is alles. Het is het brood uit de hemel. Het is het manna dat van de hemel komt en het voedsel voor uw ziel is. Het is een licht dat de duisternis verdrijft. Het is de krachtbron waaruit u onophoudelijk het water van het leven zult kunnen scheppen. Het is het bewijs van mijn liefde voor u mensen, bij wie Ik aanwezig kan zijn wanneer u ook Mij uw liefde betuigt. Het bewijst u ook mijn wijsheid en mijn macht, want u wordt met een weten bekend gemaakt, dat u een duidelijk beeld geeft van mijn wezen. Mijn woord is de uitstraling van mijn goddelijke kracht van liefde. En deze kan nooit zonder resultaat blijven. Ze moet op uzelf, op uw ziel, een uitwerking hebben en u tot de volmaaktheid voeren.

En daarom wil Ik u allen aanspreken. Daarom stuur Ik mijn woord naar de aarde en geef u steeds maar de opdracht het door te geven aan uw medemensen. En Ik maak u steeds weer het belang begrijpelijk, de uitwerking van de grote genadegave, opdat u Mij zult aanhoren en dus kracht ontvangt in overvloed, door bewust gebruik te maken van mijn genade, doordat u het woord aanhoort en ook ten volle ontplooit, doordat u mijn wil vervult die Ik u door mijn woord verkondig omdat Ik u liefheb.

En u zult moeten geloven dat Uw God en Vader zelf u aanspreekt. Want Ik wil mijn kinderen terugwinnen, die al eindeloos lange tijd van Mij verwijderd zijn. Ik wil hun de terugweg wijzen en ze ook de kracht overbrengen om deze te kunnen gaan. Ik wil ze allen weer opnemen in mijn rijk en ze de gelukzaligheid bereiden die ze mochten genieten in het allereerste begin. De Vader wil Zijn kinderen terug die eens vrijwillig van Hem zijn weggegaan.

Amen