Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7778
21 December 1960

De tegenstander gaat zijn machtsbevoegdheid te buiten

Aan de activiteit van de tegenstander wordt een einde gemaakt zodra het uur gekomen is, dat Ik zal oordelen de levenden en de doden. Eenmaal moet dit oordelen weer plaatsvinden, want alles is buiten de ordening getreden en daarom is een opwaartse ontwikkeling van het geestelijke niet meer gewaarborgd.

De mensheid weerstaat niet meer het werken van mijn tegenstander en is volledig aan zijn wil onderworpen, en hij misbruikt zijn macht op een manier dat het zelfs voor mijn aanhangers moeilijk gemaakt wordt bij Mij te blijven. Hij gaat zijn machtsbevoegdheid te buiten door te trachten Mij geheel en al uit de gedachten van de mensen te verdrinken, en vindt wat dat betreft ook genoeg aanhangers die zijn wil uitvoeren, namelijk openlijk strijd te voeren tegen het geloof.

U mensen bent echter op aarde om te kiezen tussen twee Heren, en u moet derhalve ook van beide Heren op de hoogte zijn. Maar hij probeert het weten over uw God en Schepper te verhinderen, hij probeert ieder geloof van u af te nemen en wendt geweldsmiddelen aan doordat hij de machthebbers aanspoort meedogenloos op te treden tegen het geloof en ook tegen de mijnen die mijn naam belijden voor de wereld. En daarom zal hem niet veel tijd meer over blijven, hij zal weer gekluisterd worden op de dag van het oordeel.

Wanneer u mensen dus het begin daarvan kunt zien en ook ziet hoe de strijd tegen het geloof openlijk ontbranden zal dan kunt u het ook zeker achten dat de tijd van het einde gekomen is. Want dan gaat hij zijn machtsbevoegdheid te buiten en valt daardoor onherroepelijk in handen van het gericht. Want zijn macht is geweldig en hij misbruikt die, maar Ik zal hem 'n halt gebieden opdat niet alle mensen zijn prooi worden, opdat de mijnen Mij trouw kunnen blijven tot het einde.

Nog kunt u mensen zijn activiteiten op de voet volgen en u afzonderen van hen die hem toebehoren. Nog kunt u, die de mijnen bent zich aaneensluiten en elkaar sterken en troosten. Maar wanneer mijn tegenstander de laatste strijd op aarde zal beginnen, zult u zich moeten afzonderen, want u kunt dan niet meer openlijk spreken en u wordt bestreden door de wereld en door hen die de wereld toebehoren. En dan komt het er op aan Mij openlijk te belijden en u behoeft dan ook geen vrees te voelen, want mijn kracht zal u toestromen zodat u Mij ook trouw kunt blijven, zodat u Mij met blijdschap kunt belijden en uw kracht des te meer naar buiten komt. Ik heb u steeds deze tijd voorspeld, en zij zal komen zoals het verkondigd is. Maar u zult ook ervaren dat u steeds meer tegenstanders vinden zult, en dat de haat tegen u die mijn woord verkondigt zich verergeren zal. En u zult er dan goed aan doen de vijand te mijden opdat u zich niet moedwillig in gevaar begeeft.

Want dan moet u listig zijn als de slangen en zacht als de duiven, maar verraden mag u Mij niet. Wie buiten Mij zou u van kracht kunnen voorzien? Wie buiten Mij zou u kunnen beschermen en weer uit alle noden wegleiden?

Mijn tegenstander wordt door Mij gekluisterd als de tijd vervuld is en aan zijn activiteit wordt een einde gemaakt. En u kunt er op bouwen dat Ik zelf me uw lot aantrek wanneer de tijd van het einde gekomen is, wanneer u beslissen moet welke Heer u erkennen wilt. Want wie Mij willen toebehoren zal hij niet ten val kunnen brengen omdat Ik aan hun zijde strijd, en hij waarlijk niet tegen mijn macht is opgewassen. Hij zal gekluisterd worden weer voor een eindeloos lange tijd en met hem ook zijn aanhang, opdat er weer een tijd van vrede aanbreekt voor de mensen die dan niet meer door hem lastig gevallen kunnen worden.

Maar deze tijd van vrede zal pas aanbreken op de nieuwe aarde, want eerst moet de ordening weer hersteld worden. Eerst moet het geestelijke geoordeeld worden dan pas zal de opwaartse ontwikkeling weer doorgaan, dan pas zal er vrede zijn in de hemel en op aarde.

Amen