Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7773
15 december 1960

Jezus Christus als drager van het kruis - Zuivering

U zult door leed en nood heen moeten gaan, maar het strekt u alleen tot zegen. Eén helpt u echter dragen wanneer het kruis u te zwaar voorkomt en aan deze Ene moet u zich toevertrouwen in elke nood. Jezus Christus is en blijft de Drager van het kruis. Hij, Die de weg naar het kruis is gegaan. Hij, Die zelf het kruis op Zijn schouders heeft geladen, Hij droeg het voor u, voor uw zonden die Hem zo zwaar belastten dat Hij ineenstortte. Want met het kruis droeg Hij de zondenlast van de gehele mensheid op Zijn schouders. Het was Zijn onmetelijke liefde die zich ontfermde over de mensen, zodanig dat Hij voor hen heeft geleden en is gestorven aan het kruis. En deze liefde gaat altijd en eeuwig naar u uit en ze helpt u daarom ook uw kruis te dragen, wanneer u Hem in gelovig vertrouwen vraagt of Hij u bijstaat in elke nood van lichaam en ziel. En daarom zult u geen nood en geen leed hoeven te vrezen.

Wel zult u berustend uw kruis op u moeten nemen en het dragen in geduld, maar Jezus, de Kruisdrager, gaat steeds naast u wanneer u maar aan Hem denkt. En Hij zal u de last helpen dragen, zodat het altijd draaglijk voor u zal zijn. Maar vergeet niet dat het voor uw heil is wanneer u door nood en leed heengaat. Vergeet niet dat u veel onreinheden zult kwijtraken die uw ziel nog de doorstraling van het licht beletten en dat u eens ook dankbaar zult zijn voor het leed, wanneer het ertoe heeft bijgedragen uw ziel te zuiveren en u door het goddelijke liefdeslicht doorstraald zult kunnen worden. Vraag daarom alleen om kracht, dat u uw kruis zult verdragen. En denk aan Diegene die u de kruisweg vooraf is gegaan, die u heeft aangemaand Hem na te volgen. Zijn woorden waren: "Neem uw kruis op u en volg Mij na". Hij wist dat het alleen uw ziel tot heil zal strekken wanneer u Zijn woorden ter harte neemt en de goddelijke Kruisdrager zult navolgen. Maar Hij wist ook dat u vaak zwak en moedeloos bent. En daarom zal Hij ook steeds naast u gaan en u het kruis afnemen wanneer het nodig is.

En deze zekerheid moet u sterken wanneer u door noden en lijden heen zult moeten gaan, want het zijn alleen hulpmiddelen opdat u de rijpheid van ziel nog op aarde zult bereiken, waarvoor u eens dankbaar zult zijn wanneer u het aardse lichaam zult kunnen afleggen en het hemelse rijk binnengaan. De liefde van de Vader gaat altijd uit naar Zijn kinderen en de liefde van de Vader heeft ook het lot van ieder mens zo bepaald dat het zijn ziel het best dient. Schik u daarom in uw lot, geef u over aan de wil van de Vader en draag uw kruisje, maar denk ook altijd aan Diegene die voor u de weg naar het kruis is gegaan omdat Hij u wilde verlossen van alle schuld.

Amen