Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7772
14 december 1960

Aansporing om een vaste band met God te hebben

Streef er dus op de eerste plaats naar uw ziel de juiste voeding te verschaffen opdat ze geen gebrek hoeft te lijden terwijl het lichaam rijkelijk wordt bedacht. Streef er dus naar dat Ik zelf haar de spijs kan aanreiken, dat Ik ze te drinken kan geven van het water des levens. En weet dat u niet meer lang de tijd hebt, maar dat u uw ziel nog veel voedsel zult kunnen doen toekomen wanneer u zich maar dagelijks met Mij verbindt en Mij vraagt Me om u te bekommeren in aardse en geestelijke nood. Alleen de weg naar Mij zult u moeten vinden en u zult er dan ook zeker van kunnen zijn dat Ik u niet verlaat, wat er ook gebeuren mag. En er zal een tijd over u komen waarin u veel kracht nodig zult hebben en deze dagelijks zult kunnen ontvangen, wanneer u ervoor zult zorgen dat Ik zelf uw ziel spijzig en laaf, wanneer u Mij tot u zult laten spreken, dat Ik u het brood des hemels zal uitdelen en u nu geestelijk sterk zult worden.

Ik kan alleen tot u spreken wanneer u zich met Mij verbindt, maar dan kan Ik u ook kracht doen toekomen en u zult zonder vrees en schrik alles tot u laten komen en steeds alleen op Mij vertrouwen. Steeds weer zeg Ik u: houd de verbinding met Mij in stand, maak u niet los van Mij, laat Mij altijd de inhoud van uw gedachten zijn. En u zult waarlijk de zegen ervan gewaarworden, er zal u niets bijzonder treffen wat u zou kunnen verzwakken, want u bezit de kracht uit Mij die u alles zal laten verdragen en overwinnen. Maar laat u uw ziel gebrek lijden, slaat u alleen acht op het verlangen van het lichaam, dan zult u spoedig zwak en angstig worden. Dan zal ook uw lichaam alle tegenspoed moeten verdragen waardoor u getroffen zult worden.

De ziel heeft voeding nodig. Ze moet nog rijp worden in de korte tijd van het aards bestaan en ze kan dit ook wanneer Ik zelf haar het voedsel kan aanreiken, wanneer u zelf naar Mij zult komen en Mij vraagt om spijs en drank, wanneer u steeds weer verlangen hebt mijn woord te horen en u nu de ziel waarlijk het juiste voedsel zult doen toekomen. Want Ik zeg u steeds weer: u hebt niet veel tijd meer. Het einde komt steeds dichterbij, al lijkt het u ook nog zo onwaarschijnlijk. De tekenen zijn zo duidelijk, wanneer u alleen het lage geestelijke niveau van de mensen beschouwt die ongelovig en volledig aards gezind voortleven en niet aan hun ziel denken, omdat ze niet aan een voortleven van de ziel na de dood geloven. Deze mensen zijn in de meerderheid, want zelfs mensen die "christen" willen zijn, hebben dit geloof niet en zorgen daarom ook niet voor hun ziel. En dit geestelijk lage niveau heeft ook onherroepelijk het einde van de aarde tot gevolg, waar nu een scheiding van de geesten zal plaatsvinden.

En daarom spoor Ik u steeds weer aan, de korte tijd nog goed te benutten die u mensen nog rest tot aan het einde. En "benutten" betekent, de ziel te geven wat ze nodig heeft om rijp te worden: spijs en drank, de voeding die Ik zelf haar aanbied door mijn woord. Benutten betekent dat u mensen zich verdiept in mijn woord, dat u volgens dit woord zult leven op aarde, dat u mijn wilt zult vervullen die u door mijn woord bekend wordt gemaakt. En waarlijk, u zult het einde niet hoeven te vrezen, u zult tot het leven komen dat u eeuwig niet meer verliest.

Amen