Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7762
2 december 1960

Versterking van wil en toevoer van kracht door Jezus

Steeds weer moet Ik u er aan laten denken erop bedacht te zijn dat u alleen te zwak bent om u definitief uit de vorm los te maken. Want ten eerste kunt u de wil niet opbrengen u te bevrijden van mijn tegenstander omdat hij uw verzwakte wil zo houdt, en u van uzelf niet de kracht hebt uw wil naar Mij te keren omdat u Mij niet aanvaardt daar elk licht u ontbreekt.

Uw wil moet dus eerst gesterkt worden, wat alleen maar Een kan: Jezus Christus, de Verlosser van de wereld. Want Hij verwierf voor u door Zijn dood aan het kruis de genade uw wil te sterken. Door uw afval van weleer had u zich geheel in de macht van mijn tegenstander gebracht, die u van zich uit nooit meer zou loslaten als Ik u niet in Jezus Christus van hem zou hebben vrijgekocht door mijn verlossingswerk. Wanneer uzelf het nu wilt, heeft hij geen recht meer op u, u kunt u dan van hem losmaken maar u hebt daar kracht voor nodig. U hebt nu eenmaal een wil nodig die sterker is gemaakt en dan ook toevoer van kracht om uw wil in daden om te zetten. Deze wil moet u op Mij richten en hem aan de mijne onderwerpen, wat wederom betekent: volgens mijn wil te leven. En mijn wil is: u in te voegen in de wet van de goddelijke ordening, dat wil zeggen: in de liefde te leven.

Uw toestand tijdens de belichaming als mens is echter geen toestand van kracht en licht. U bent zwakke schepselen die nog in de duisternis van geest ronddolen, die niet op de hoogte zijn van hun oorspronkelijke staat, van hun verhouding tot Mij en van de zin en het doel van het aardse leven. En nooit zou u zich uit deze gebrekkige toestand kunnen verheffen en omhoog gaan, nooit zou u de oorspronkelijke staat weer verkrijgen wanneer Ik u niet van kracht zou voorzien die u door het verlossingswerk van Jezus rijkelijk ter beschikking staat.

Ik zelf ben in de mens Jezus voor u gestorven om u te helpen, om uw krachteloosheid op te heffen, om u de weg naar Mij te verlichten en u over alle hindernissen heen te leiden - wanneer u het zelf wilt. En opdat u dit wilt, hoeft u alleen de genaden van het verlossingswerk te gebruiken - u hoeft alleen maar tot Mij in Jezus te bidden om versterking van wil, om hulp, om alle middelen waardoor u ten hogen kunt komen. En waarlijk, Ik zal uw gebed verhoren. Elk verzoek dat u tot Jezus Christus richt tot heil voor uw ziel, zal vervuld worden, en geen mens kan verloren gaan die in het geloof aan het verlossingswerk zich aan Hem toevertrouwt, Hem om vergeving van zijn schuld vraagt, en om ondersteuning opdat hij het doel zal bereiken, vrij te worden uit de vorm, die een gevolg van de zondeval van weleer is, de afval van Mij. Elke verzoek van dien aard wordt verhoord want nu erkent u Mij zelf weer in Jezus Christus, Mij, die u eens niet wilde erkennen en waardoor u in de diepte bent gestort.

Maar u zult het werk van uw verlossing niet zelf kunnen volbrengen, u zult nooit de kracht hebben u van mijn tegenstander los te maken, u zult eeuwig in zijn macht blijven als die Ene u niet helpt, die voor u Zijn bloed vergoten heeft - wanneer u niet de weg neemt naar Hem en daardoor ook naar Mij, die u waarlijk verlossen zal uit zijn macht.

Amen