Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7744
13 november 1960

Onbaatzuchtige verbreiding van het woord

Kom dus binnen in de stroomkring van mijn liefde en laat u door Mij onderrichten. Het is een geweldig genadegeschenk dat u van Mij in ontvangst zult mogen nemen en dit genadegeschenk zal u onverdiend toevloeien. Het is als het ware een bewijs van mijn oneindige liefde voor u, u die zondig werd door eigen wil en vrijwillig naar Mij zult moeten terugkeren. En met het oog op het dichtbij zijnde einde probeer Ik waarlijk alles om u deze terugkeer mogelijk te maken, om uw wil te veranderen en u de kracht te doen toekomen zodat u de weg omhoog zult nemen die u terugvoert naar Mij. U mensen hebt deze genade niet verdiend zolang u door middel van de wil nog van Mij bent afgekeerd. En toch voer Ik ze u toe, omdat Ik u liefheb. Ik kies Me een geschikt werktuig dat bereid is mijn woord rechtstreeks in ontvangst te nemen en het verder te leiden naar de medemensen. Dit dus geschiedt van Mij uit, om u allen nog te winnen, u die Mij afvallig werd en voor het grootste deel ook nog bent.

Nu echter begint uw taak dat u dat grote genadegeschenk juist zult benutten. En daartoe behoort als eerste de onzelfzuchtige verspreiding van datgene wat mijn liefde u schenkt. U dus zult hetzelfde moeten doen wat Ik doe: de vaten die zich openen mijn genadestroom laten toevloeien. U moet geven wat u zult ontvangen, net als Ik u geef, vanuit uw liefde. U moet in de eerste plaats aan één ding denken, dat het geestelijk goed is dat u van Mij wordt overgebracht en dat dit geestelijk goed nooit voor materiële doeleinden mag worden gebruikt. Wie Mij en mijn liefde herkent in dit buitengewone genadegeschenk, voor hem zal het ook vanzelfsprekend zijn dat het alleen op geestelijk vlak mogelijk is, mijn woord zijn bestemmingsplaats toe te voeren, naar de zielen die voeding nodig hebben, die moeten worden toegesproken door Mij opdat ze de zegen van mijn woord zullen verkrijgen, opdat ze de weg vinden en gaan naar Mij, terug in het vaderhuis. En het zal u ook begrijpelijk zijn dat geen enkel aards belang dit genadegeschenk waardeloos mag maken.

U hebt een Vader die rijk is en Zijn rijkdom ook u kan doen toekomen, die u ook aards kan en zal zegenen wanneer u Hem maar onzelfzuchtig zult dienen. Zolang u deze waarheid niet hebt begrepen, bent u ongeschikt voor de verspreiding van een goddelijk genadegeschenk en dan zult u ook uw handen ervan af moeten laten, omdat u dan alleen zult ontwijden wat uw God en Vader u doet toekomen in Zijn liefde en omdat u dan ook geen zegen zult kunnen constateren, want Ik bevorder niet wat tegen mijn wil is gericht.

Ik zal zo’n aanpak nooit zegenen, zolang het met aards verlangen naar de goederen van deze wereld verbonden is. Ik wil dat u Mij onzelfzuchtig zult dienen en Ik heb u mijn belofte gegeven dat Ik voor u zorgen zal, aards en geestelijk, wanneer u maar steeds dat voorop zult stellen wat uw ziel tot heil strekt. U zult alleen uw ongeloof bewijzen wanneer u zich al te zeer zorgen maakt om uw aardse leven en u zult dan niet uw zielenheil vooropstellen, want Ik heb u gezegd: "Zoek eerst het rijk Gods, al het andere zal u erbij worden gegeven." En wanneer u nu soms een geschenk van de hemel zult krijgen dat u waarlijk mijn liefde en ook mijn tegenwoordigheid moest bewijzen, dan zou u ook alle aardse bedenkingen moeten opgeven. U zou u moeten laten leiden door Mij en steeds alleen trachten mijn wil te vervullen. Maar de verspreiding van mijn woord van boven is nodig en daarom geef Ik u dit ernstige woord van Mij, dat u ter harte zult moeten nemen.

Vertrouw u alleen maar volkomen aan Mij toe en geloof dat Ik u niet in nood zal laten geraken, u die bereid bent Mij onzelfzuchtig te dienen. Maar weet ook dat u de waarde van mijn gave zelf op een laag niveau zult zetten wanneer u ze met aardse verwachtingen zult verbinden die Ik nooit zal vervullen, die echter het verspreiden van mijn woord alleen zouden kunnen benadelen en de zegen van boven dan uitblijft. En zo laat het u tevoren bewust worden welk ongewoon genadegeschenk u van Mij zult ontvangen. Dan zal de liefde en de dank u overweldigen en dan pas zult u voor Mij echte arbeiders in de wijngaard zijn, want dan zult u ook weten dat mijn zegen elke arbeid zal begeleiden en dat u nu ook met succes zult werken voor Mij en mijn rijk. En dan zult u zegen op zegen ervaren en dan heeft mijn liefde u vastgepakt, die u nu ook zal begeleiden tot aan het einde. En eeuwig zult u Mij dan dienen en gelukzalig zijn.

Amen