Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7732
28 oktober 1960

Liefde en leed louteren de ziel

U volgt Mij werkelijk na als u uw kruis draagt met geduld en overgave aan mijn wil. Ik droeg wel de zonden van de gehele mensheid op mijn schouders, toen Ik de weg naar het kruis opging. Ik heb wel de grote zondenlast van u afgenomen die u vanwege uw eigen schuld zou hebben moeten dragen. Want Ik wist dat ze voor u te zwaar geweest zou zijn, dat u zichzelf nooit van die grote last zou hebben kunnen bevrijden en dus droeg Ik ze voor u.

Maar u moet weten dat uzelf nog een lage graad van zielerijpheid bezit, zolang de liefde in u nog niet ontvlamd is tot de hoogste gloed. En daaraan ontbreekt het u, mensen, zelfs al probeert u een leven naar mijn wil te leiden. En daarom geef Ik u de mogelijkheid uw zielerijpheid te vergroten door lijden en ziekte die een waar louteringsmiddel zijn voor de ziel, zodat zij steeds helderder en meer lichtdoorlatend wordt, zodat zij gelouterd het rijk hierna kan binnengaan, als haar uur gekomen is. Liefde en leed louteren de ziel dat zeg Ik u steeds weer, en zo zeg Ik u ook dat u het leed nodig hebt omdat de liefde in u nog niet die graad heeft bereikt die uw ziel alleen kristalhelder worden laat, zodat mijn liefde haar dan doorstralen kan en ze op geen enkele weerstand meer stuit.

Uw leven duurt niet lang meer en eenmaal zult u Mij dankbaar zijn dat Ik u geholpen heb uw ziel te vergeestelijken door beproevingen, door noden en lijden en ziekten. Maar u mag niet in opstand komen tegen uw lot. U moet alles uit mijn hand aannemen en er steeds aan denken dat Ik u helpen wil tot voltooiing te komen - zover dit op aarde nog mogelijk is. U kunt nog veel afvalsubstanties van uw ziel kwijtraken en haar daardoor het geluk bereiden in stralende volheid van licht te kunnen sterven, omdat de ziel nu zo gevormd is dat zij de volheid van licht in zich kan opnemen, zonder te moeten vergaan.

U kunt weliswaar van alle schuld vrij zijn door de vergeving die u ter wille van Jezus Christus verzekerd is, als u mijzelf in Jezus daarom vraagt. Maar de graad van het licht die u nu gelukkig zal maken kan zo verschillend hoog zijn, en zo is ook de zaligheid die u geniet uiteenlopend, naar mate de helderheid en voltooiing van de ziel, naar mate de arbeid die uzelf op aarde aan uw ziel hebt verricht. En als u onachtzaam bent ondanks 'n goede wil, dan helpt mijn liefde u 'n handje doordat Zij u steeds weer mogelijkheden verschaft uw zielerijpheid te verhogen, doordat ze u een klein kruisje oplegt dat u in geduld en met overgave moet dragen, doordat het leed u soms terneer drukt om de arbeid aan uw ziel te ondersteunen om de afvalsubstanties op te lossen en de ziel zo helder en gelouterd uit het leed tevoorschijn te laten komen, zodat ze nu ook voor licht van hoge graad ontvankelijk geworden is, dat ze nu waarlijk kan binnengaan in het rijk van licht en zaligheid.

Want slechts kort is het leven en eens zult u Mij danken voor de weg die Ik u op aarde liet gaan, als die voor uw ziel de rijpheid heeft opgeleverd die het aanstralen van liefde in hoge mate toelaat en dat u onmetelijk gelukkig zal maken. Neem daarom allen u kruis op u en volg Mij na, want eens is uw weg ten einde en dan zult u overgelukkig zijn.

Amen