Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7722
8 oktober 1960

Over de voorloper

Er zal blijken welke kracht zich in mijn woord bevindt, want de harten zullen zich door Mij aange-sproken voelen en in liefde tot Mij ontbranden. Ik maak Mij bekend als Vader, omdat Ik met mijn kinderen verbonden wil zijn en daarom laat Ik mijn liefdestraal in die harten vallen die van goede wil zijn.

Maar alleen aan deze wil ligt het of de mensen de stem van de Vader herkennen. De geringste afweer vermindert de kracht van mijn woord, en deze afweer brengt de mens zelf teweeg als hij nog zonder liefde is. Dan laat hij zich niet door Mij aanspreken en blijft ook de kracht van mijn woord zonder uitwerking. Dan klinkt mijn woord voor de mens niet anders dan mensenwoord en wijst hij het af.

Maar mijn kinderen luisteren naar mijn woord en Ik leer mijn kinderen aldus: maak u vrij van verwarde gedachten doordat u Mij zelf bidt om waarheid en verlichting van uw denken. U probeert voortijdig binnen te dringen in gebieden die Ik voor u nog gesloten houd, u maakt gevolgtrekkingen die verkeerd zijn. U houdt zich in gedachten bezig met dingen, waarvoor de tijd nog niet gekomen is die te weten. U raadt alsmaar naar het lot en de komst van de voorloper, maar u maakt verkeerde gevolgtrekkingen. Ik heb u gezegd dat u hem zult herkennen, dat wil zeggen: u hoeft niet te vragen - u zult weten dat hij het is wanneer hij in de openbaarheid treedt. Maar als het uur van zijn optreden nog niet is aangebroken, behoeft u hem ook niet te zoeken of in een medemens te vermoeden - want hij komt daar vandaan waar u hem het minst zult verwachten.

Hij is niet iemand van de wereld en hij gaat zijn weg als ieder ander mens, maar al zijn denken en streven is op Mij gericht ofschoon hem zijn missie nog niet bekend is. Maar zijn geest zal hem een helder inzicht geven over zijn missie en over zichzelf, als de tijd gekomen is dat hij moet optreden.

Ik zeg dus nu (1960), het duurt nog een tijd tot dit zal gebeuren. Zo verlicht zal hij zijn dat zijn licht in de wijde omtrek zal stralen en dat u allen die Mij wilt dienen zich aan zijn licht kunt verwarmen als de tijd van geestelijke nood gekomen is, als de laatste fase voor het einde zal intreden en de geloofsstrijd zal ontbranden.

Geloof echter voordien geen enkele geest die daarover meer meent te weten, want als deze kennis nodig zou zijn zou Ik u zelf daarover onderwijzen. Wat u echter door de mond der mensen verteld wordt neem dat voorzichtig aan en laat u niet misleiden. Gods geest spreekt zich niet tegen en u moet zelf onderzoeken waar mijn geest aan het werk is en welke geest u gelooft.

Ik heb u wel de voorloper aangekondigd en dat hij weer als roepende in de woestijn zal komen voor mijn wederkomst, maar zijn verschijnen laat nog even op zich wachten, omdat er nog een korte tijd vooraf moet gaan waarin vlijtig voor mijn rijk gearbeid moet worden en omdat u dan zelf een tijd zou vaststellen als zijn komen bekend zou zijn. Nog houd Ik de sluier gespreid over de tijd van zijn optreden, want dan is ook mijn komst zeker. Dan is het einde nabij, want hij zal maar een korte tijd op aarde arbeiden - die echter voldoende is om de mensen uit hun starheid des doods op te schrikken.

Want dat is het doel van zijn verschijnen: hen te redden die nog weifelen, hen te sterken die Mij trouw willen blijven en Mij en mijn komst aan te kondigen. En ofschoon die tijd ook niet ver af is, moeten er toch nog enkele perioden voorbij gaan. Dan echter wordt onherroepelijk vervuld wat u verkondigd werd in woord en geschrift.

Amen