Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7717
1 oktober 1960

De weg naar het kruis moet worden ingeslagen

U keert allen weer terug naar het hemelse vaderland. U wordt allen weer door mijn vaderarmen omhelsd en allen zult u onmetelijk gelukzalig zijn. Dit is zeker voor u die in het vlees op deze aarde of ook in het rijk hierna nog onvolmaakt bent. Want eens zal de tijd komen waarin uw hart doorgloeid is van liefde en op het vaderhart toesnelt. En dan heb Ik mijn doel bereikt dat Ik me heb gesteld bij het scheppen van de geesten. En wanneer alleen mijn liefde de doorslag zou geven, dan zouden de hemelse, paradijselijke streken u allang hebben opgenomen. Want Ik verlang vurig naar mijn kinderen en Ik wil ze graag onmetelijk gelukkig maken. Maar mijn liefde kan niet ingaan tegen mijn wet van eeuwigheid.

En deze eist de vrijwillige terugkeer van het wezenlijke dat eens van Mij was uitgegaan en zich ook in vrije wil van Mij had verwijderd. En zo is de weg omhoog voor u mensen - die de eens gevallen oer-geesten bent - van heel verschillend lange duur. Hij kan in korte tijd worden afgelegd, maar hij kan ook eeuwigheden eisen. Hij kan meerdere ontwikkelingsperioden nodig hebben en voor u ook eindeloos lange tijden in kwelling en gebondenheid betekenen.

Maar eens zult u uw doel bereiken. Als mens bent u niet op de hoogte van de toestand van gebondenheid vol kwelling. Maar Ik weet ervan. En Ik heb u lief en wil u graag de kwelling besparen, opdat u niet weer afglijdt in dezelfde toestand die u als mens allang hebt overwonnen. Daarom bied Ik me zelf aan als uw leider op uw weg door het aardse bestaan. Daarom voeg Ik me bij u op de pelgrimsweg om u de kortste weg te tonen die omhoog leidt. En deze weg voert naar het kruis.

De weg omhoog voert naar Jezus Christus. En wie deze weg gaat, komt zeer zeker bij Mij terug in het vaderhuis, omdat Jezus Christus en Ik één zijn, omdat u Mij zelf erkent wanneer u Hem en Zijn verlossingswerk erkent en u dus ook door Hem zult laten verlossen die voor u de schuld van de afval van weleer van Mij teniet heeft gedaan. Deze weg, de weg naar het kruis, moet op aarde of ook in het hiernamaals onherroepelijk worden betreden, omdat dan ook mijn liefde weer werkzaam kan worden, die ter wille van de rechtvaardigheid moest wijken toen u gevallen bent. Maar aan de rechtvaardigheid is voldaan door de mens Jezus, in wie Ik zelf me heb belichaamd.

Mijn liefde heeft dus de vereffening gebracht. De rechtvaardigheid is niet uitgeschakeld, want Ik nam als mens de overmaat aan lijden en pijnen op me als zoenoffer voor de grote schuld die uw afval eens is geweest.

Maar uw wil moet dat zoenoffer nu ook aanvaarden. Uw wil moet de vergeving van de schuld bewust afsmeken. U zult dus zelf onder het kruis moeten bekennen dat u schuldig bent.

U zult in vrije wil de goddelijke Verlosser Jezus Christus moeten aanroepen om vergeving van de zondenschuld, om Zijn erbarmen en Zijn genade.

U zult de weg naar het kruis moeten kiezen.

En dan kan mijn liefde u weer vastpakken, want dan erkent u Mij zelf die u eens uw erkenning ontzegde. Want Hij en Ik zijn één. Ik zelf heb u in de mens Jezus aan het kruis verlost van zonde en dood.

En hebt u eenmaal deze weg naar het kruis ingeslagen, dan is ook uw tocht over de aarde voltooid. Dan is de trede van ontwikkeling bereikt, die u het binnengaan in het geestelijke rijk verzekert. Dan hoeft u een herhaalde gang door de schepping op aarde niet meer te vrezen, dan zult u in het geestelijke rijk steeds hoger kunnen klimmen. Mijn liefde zal u aantrekken en uw liefde voor Mij zal steeds sterker worden.

Vader en kind zullen zich aaneensluiten en de gelukzaligheden die Ik mijn kinderen bereid zullen onbegrensd zijn, omdat ook mijn liefde onbegrensd is en zich eeuwig wil weggeven.

Amen