Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7708
24 september 1960

Ware naastenliefde: Het doorgeven van het goddelijk woord

U kunt geen groter werk van naastenliefde verrichten dan met het belangeloos verspreiden van mijn woord, het evangelie dat uw medemensen moeten vernemen om ook hun aardse weg met succes af te kunnen leggen. Geestelijke arbeid wordt echter van de kant van de medemensen niet gewaardeerd omdat ze geen aards succes oplevert. Doch zodra u geestelijk werkzaam bent, niet op aards loon rekent en altijd alleen maar aan de medemens overbrengt wat Ik zelf u van boven aanbied, verricht u waarlijk werken van naastenliefde die tot in de eeuwigheid reiken. Want ze helpen de zielen rijp te worden, ze kunnen hen voorbereiden om het lichtrijk binnen te gaan als de ziel haar stoffelijk lichaam aflegt en alles moet achterlaten. Dan kan ze in het bezit zijn van geestelijke rijkdommen die ze met zich meeneemt in de eeuwigheid.

U moet geven en het brood des hemels en het water des levens uitdelen, net zoals Ik aan mijn discipelen heb uitgedeeld. Dit is de grootste vriendendienst die u uw medemensen op aarde kunt bewijzen. Het is ware naastenliefde als u onbaatzuchtig de werken verricht die nodig zijn om mijn woord door te geven. Want Ik zelf wil door u de mensen aanspreken omdat zij mijn stem niet rechtstreeks vernemen kunnen.

De mensen zijn in grote nood, want zij gebruiken hun aardse leven alleen voor aards gewin, terwijl zij toch aan hun ziel moeten denken die tijdens het leven op aarde rijp moet worden. Wat u nu doet om uw medemensen op de weg van het geloof te brengen, wat u in mijn opdracht onderneemt om hun dus het evangelie te verkondigen, is onbaatzuchtige naastenliefde - en door Mij gezegend.

U bent uzelf nog niet bewust van de grote gave die u dagelijks van Mij ontvangen mag. U kunt haar waarde en betekenis nog niet inzien, want anders zou u allen - die op de hoogte bent van mijn werken door de geest - ijverig werken aan de verspreiding van datgene wat u door mijn liefde en genade wordt toegestuurd. U begrijpt het niet dat u een zaadje kunt uitstrooien dat heerlijke vruchten kan afwerpen. U mag het zaad niet ongebruikt laten liggen en u moet u steeds op mijn hulp verlaten. Want waar u in nood raakt, daar staan mijn engelen en beschermers gereed om u te helpen en u te beschermen opdat uw geestelijke arbeid toch gedaan kan worden, opdat u diegenen hulp brengt die zonder u de juiste weg niet vinden. Want er zijn er nog vele die Ik door u wil aanspreken en Ik heb daartoe alleen uw wil nodig om Mij ijverig te dienen.

Ik neem uw diensten aan, want Ik kan alleen bij monde van mensen spreken omdat de geestelijke gesteldheid van de mensen al een te laag niveau heeft bereikt om hen op een andere wijze te kunnen aanspreken en omdat hun wilsvrijheid gehandhaafd moet blijven. Maar het moet u kracht geven dat Ik u mijn bescherming en ondersteuning verzeker zodra u maar de wil hebt u om uw naaste te bekommeren in geestelijke nood. De tijd dringt en steeds indringender zullen mijn woorden klinken die Ik tot u richt. Maar u hoeft Mij alleen uw wil te schenken en zult dan ook handelen volgens mijn wil. En alles regelt zich vanzelf als u zich maar in vol vertrouwen aan Mij overgeeft en Mij maar altijd laat begaan.

Neem dus mijn zegen aan, allen die Mij dienen, en blijf onvermoeibaar werkzaam in mijn wijngaard. Want de dag is nog maar kort en dan volgt de nacht. Er komt een ommekeer, aards en geestelijk. De tijd van de oogst is in aantocht, de dag van het oordeel komt eraan. Maar voor die tijd wil Ik nog zielen winnen en u moet Mij daarbij helpen. U moet uw naaste in liefde gedenken en u moet bezig zijn voor Mij en mijn rijk. U moet mijn naam verkondigen in de wereld en getuigenis afleggen van mijn werkzaam zijn in u, opdat de mensen geloven kunnen en zalig worden.

Amen