Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7688
2 september 1960

Verlossing alleen door Jezus Christus

Dat zij u gezegd: dat u de gelukzaligheid niet zult kunnen binnengaan zolang u met uw oerschuld belast bent. U mensen op aarde leeft meestal nog onder deze last, want velen van u staan nog ver af van Jezus Christus en Zijn verlossingswerk, Die hen alleen van deze last kan bevrijden. En zo leeft u wel uw leven op aarde, misschien ook in schijnbare rechtvaardigheid. U meent een goed leven te leiden, u doet niet bewust iets slechts, maar u bent nog niet vrij van uw oerzonde en hebt u bijgevolg nog niet laten verlossen door Hem. En wanneer u in deze niet verloste toestand uit het aardse leven heengaat, zijn de poorten naar de gelukzaligheid voor u gesloten. U zult het lichtrijk nog niet kunnen betreden, omdat u de last van de zonde nog draagt, die u alleen door Jezus Christus kan worden vergeven, omdat Hij voor u aan het kruis is gestorven om deze zondenschuld teniet te doen, omdat Hij echter ook uw vrije wil eist om van die schuld vrij te worden, daar anders het verlossingswerk voor u tevergeefs werd aangeboden.

In de laatste tijd voor het einde is er nog slechts weinig geloof te vinden in Hem, de goddelijke Verlosser. De mensen willen allen verlicht zijn. Ze willen al die geloofsleren niet laten gelden, ze leven meestal zonder een juist weten, of ze wijzen dat af wat hun traditiegetrouw werd doorgegeven aan geloofsleren. En toch moeten ze in Hem geloven. Ze moeten Jezus Christus erkennen als de Zoon van God en Verlosser van de wereld. Ze moeten het geloven dat God zelf zich in de mens Jezus heeft belichaamd om voor de zonden van de gehele mensheid het verlossingswerk te volbrengen, om de weg van het bitterste lijden en de bitterste pijnen te gaan naar het kruis, die dan met Zijn dood aan het kruis eindigde. En ze moeten, wanneer ze niet kunnen geloven, de waarheid daarover te weten trachten te komen. Ze moeten de waarheid willen aannemen wanneer die hun wordt overgebracht, want ze kunnen niet zalig worden zonder Jezus Christus. En alles wat gedaan wordt om de mensen dit weten over Jezus Christus en Zijn verlossingswerk te doen toekomen, zal gezegend zijn. Want het einde is nabij en alleen de verlossing door Jezus Christus kan de verschrikking van het einde opheffen.

De verlossing door Jezus Christus brengt de mensen weer samen met God, van Wie ze zich eens vrijwillig afscheidden. De verlossing door Jezus Christus redt de mensen van de afgrond, ze behoedt hen voor het verschrikkelijke lot van de hernieuwde kluistering. De verlossing door Jezus Christus opent voor de zielen de poort naar het eeuwige leven. Daarom moet Hij nog bekend worden gemaakt over de hele wereld. Hij moet levend worden in de harten van de mensen, die meestal alles slechts als een legende beschouwen en er ongevoelig voor blijven wat de mens Jezus voor Zijn medemensen heeft gedaan om hun hulp te brengen in geestelijke nood. De mensen moeten de waarheid te weten komen, wat de hoedanigheid van het verlossingswerk is. Ze moeten worden geïnformeerd over de geestelijke motivatie van het verlossingswerk, over de samenhang, over de oerschuld en het doel van het aardse leven van de mens. Alleen de waarheid kan teweegbrengen dat de mens tot een levend geloof komt in Hem en de medemensen moet daarom de waarheid worden gebracht waar dit maar mogelijk is. Want de tijd tot aan het einde is nog maar kort en alles moet daarom nog worden gedaan om de mensen te behoeden voor de afgrond, voor het lot van een hernieuwde kluistering in de scheppingen van de nieuwe aarde.

Amen