Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7687
1 september 1960

Het einde en de wegneming - Het paradijs op de nieuwe aarde

Een zalig lot zal u deelachtig worden in het paradijs op de nieuwe aarde, wanneer u stand zult houden in de laatste geloofsstrijd, en Mij getrouw zult blijven tot het einde. Het zal weliswaar voor u nog een zware tijd zijn, maar u zult ze kunnen doorstaan omdat u door mijn kracht wordt gesterkt. U wordt zo duidelijk door Mij met mijn liefde gesterkt dat u geduldig al het moeilijke op u neemt en Mij en mijn naam belijdt voor de wereld. En door uw sterk geloof zullen nog enkele van uw medemensen die nog zwak zijn van geloof, troost en sterkte ontvangen. En dan zullen zij ook mijn macht en sterkte kunnen ervaren, als zij levendig in Mij geloven.

U mag echter niet ter wille van het loon bij Mij blijven, maar uw liefde tot Mij moet u er toe bewegen aan alle aanvallen van de tegenstander weerstand te bieden. En die liefde zult u ook bezitten ten aanzien van de hulp die Ik u zelf geef door mijn liefde. U zult in vurige liefde tot Mij ontbranden en niets kan u doen ontstellen, niets kan u meer van Mij scheiden. Want Ik ben en wil de Vader blijven van u allen, die Zijn kinderen wil plaatsen in het paradijs op de nieuwe aarde, en u daarom ook wil bijstaan tot het einde.

"Ik zal de dagen verkorten ter wille van de mijnen", deze belofte moet uw troost zijn als u de chaos ziet om u heen. Als u aan de vervolgingen bent blootgesteld die van mijn tegenstander uitgaan, en die een ieder zal treffen die in Mij gelooft. Laat u echter niet misleiden door beloften van hen die Mij niet willen accepteren. Laat u zich niet op een dwaalspoor brengen door hun schijnbaar luxueus leven en verlang er niet naar, want de tijd dat mijn tegenstander en zijn aanhang er zich in kan verheugen is maar kort.

Alles zal vergaan op de dag van het gericht, en alleen u zult die dag overleven en mogen ingaan in het rijk van vrede, als Ik u zal wegnemen voor hun ogen. En opdat u sterk blijft in weerstand en Mij getrouw blijft tot het einde, daarom zal Ik u sterkte geven in elke nood naar lichaam en ziel.

En Ik zal ook zichtbaar tot u komen, waar de sterkte van uw geloof en uw liefde dat toelaat. Ik zal u voorzien van troost en kracht opdat u zult kunnen weerstaan, en opdat u die korte tijd kunt doorleven zonder de minste schade te lijden naar lichaam en ziel. Want mijn macht is waarlijk groot genoeg om u te behoeden in iedere nood en elk gevaar. Maar reken dan elke dag op mijn komen, wanneer u heel erg verdrukt wordt ter wille van uw geloof. Weet dan dat de dag van het gericht niet ver meer af is, en volhard dan in liefde en geduld. Want Ik heb u mijn hulp beloofd en Ik zal u ook redden uit elke nood.

Hoe dicht u voor het einde staat weet u niet, en de dag en het uur zal voor u verborgen blijven. Maar sla acht op de tekenen van de tijd die u het einde verkondigen, want daaraan kunt u herkennen dat u leeft in het twaalfde uur en dat de tijd snel voorbij vliegt. En daarom moet u deze tijd goed benutten naar uw beste vermogen. U moet steeds met Mij in verbinding blijven opdat u bij voortduring kracht ontvangt, opdat u toeneemt in geloofssterkte en in liefde tot Mij.

Ik behoed u waarlijk voor de ondergang als u slechts de wil heeft tot Mij te behoren. Dan zal Ik u ook de kracht geven om stand te kunnen houden tot het einde. Of, als u te zwak bent zal Ik u van tevoren al oproepen, opdat u niet in uw zwakheid mijn tegenstander ten offer valt. In geen geval laat Ik u verloren gaan, want zodra u zich tot Mij keert laat Ik u niet meer over aan mijn tegenstander, maar omvat u en neem u tot Mij.

Maar zalig genoemd kan hij worden die de tijd tot het einde zal beleven. Die Mij getrouw blijft en Mij belijdt voor de wereld. Hem zal Ik verplaatsen naar de nieuwe aarde als de dag van het gericht is gekomen. Hij zal bevrijd zijn van iedere ellende en elke pijn, en zal leven in vrede en zaligheid. Want Ik zelf zal onder de mijnen vertoeven op de nieuwe aarde, zoals Ik het steeds weer heb beloofd.

Amen