Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7632
25 juni 1960

"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven"

Ik wil u de weg wijzen die u moet gaan tijdens uw leven op aarde. Ik zelf ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Wie naar Mij luistert, gaat over deze weg, hij wordt naar de waarheid geleid en hij bereikt het eeuwige leven. Wie Mij aanhoort, zal ook gehoor geven aan wat Ik hem aanraad, wat Ik van hem verlang en hij zal dan de weg van de liefde gaan, die onherroepelijk naar Mij voert, die de eeuwige Liefde ben.

En bijgevolg keert hij weer terug naar Mij, van wie hij eens is uitgegaan. Hij heeft zijn weg van ontwikkeling voltooid en is teruggekeerd in het huis van de vader. Hij is bij zijn Vader zoals het was in het allereerste begin en hij zal werken en scheppen zoals het zijn bestemming is. Ik zelf ben dus de Weg. Deze woorden sprak Ik tot de mensen toen Ik op aarde leefde en Ik maande hen aan Mij na te volgen. Mijn weg was uitermate smartelijk, maar de liefde in Mij deed Mij hem gaan.

En zo zult ook u steeds in de liefde voor Mij en voor uw naasten moeten blijven en u moet ook geduldig het leed dragen, steeds denkend aan mijn gang naar het kruis, die zo onmetelijk zwaar was omdat Ik de schuld van de gehele mensheid op mijn schouders nam om ze tot onder het kruis te dragen. Deze kruisweg moest Ik gaan, want Ik wilde lijden voor de medemensen die mijn broeders waren en door hun val in de diepte een zware schuld op zich hadden geladen, en nooit in staat zouden zijn geweest die teniet te doen. Ik had medelijden met de toestand van de mensen, want die was noodlottig en nooit zouden ze dus de gelukzaligheid hebben kunnen bereiken als Ik Me hun lot niet zou hebben aangetrokken. De liefde bepaalde al mijn denken en handelen en de liefde bracht voor de mensen het offer voor hun verlossing.

En wanneer Ik dus Mij zelf als de Weg aanduid, dan moet dus ook uw weg een weg van liefde zijn, ook u zult u moeten bekommeren om uw medemensen in elke nood van het lichaam en van de ziel, ook u zult bereid moeten zijn offers te brengen, uw wezen moet vervuld zijn van liefde, dan gaat u dezelfde weg die Ik ben gegaan en dan zult u ook de waarheid vinden en het eeuwige leven bereiken. Ik zelf ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

Wanneer u mensen Mij erkent als de goddelijke Verlosser Jezus Christus in wie Ik zelf het kruisoffer bracht voor alle mensen, dan bent u ook op de goede weg. U zult van Mij de waarheid ontvangen en zalig worden, want alleen de zuivere waarheid kan u tot leven wekken. En dit zal dan steeds een leven in gelukzaligheid zijn, omdat u van Mij uit alleen het ware leven kan worden geschonken, dat het doorstroomd worden door de kracht van mijn liefde betekent, dat het wezen, dat dus de juiste weg is gegaan die naar Mij leidt, terug naar het vaderhuis, onvergelijkelijk gelukkig maakt.

Aldus wijs Ik u de juiste weg aan. Ik leer u dat alleen de liefde naar de gelukzaligheid voert, dat alleen de liefde u de waarheid garandeert en dat alleen de liefde de ziel het leven geeft, dat ze dan ook nooit meer verliest. Want dan is ook de vereniging met Mij gewaarborgd die zin en doel van het leven op aarde is. Dan is het wezen, de ziel, helemaal veranderd tot liefde en ze is haar oorspronkelijke toestand binnengegaan, ze is weer gelukzalig zoals ze was in het allereerste begin.

Amen