Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7631
24 juni 1960

Het werkzaam zijn van de satan - Hulp door Jezus Christus

In het tijdperk dat God in Jezus over de aarde ging, woedde de satan bijzonder heftig onder de mensen, want sinds de kruisdood van Jezus gingen voor hem veel zielen verloren, en hij hoopt nog steeds ze terug te winnen omdat hij zich de heerschappij wil aanmatigen over alles en zo ook over de geestenwereld die uit zijn wil en de kracht van God was voortgekomen. En hij gelooft ook diegenen terug te winnen die al de aaneensluiting met God hebben gevonden, omdat hij gelooft zijn invloed op deze wezens nog eens te kunnen uitoefenen, zoals het bij de afval van de geesten in het begin is geweest. En daarom is ook zijn woeden in de eindtijd op aarde bijzonder sterk. Daarom zal hij alle denkbare middelen gebruiken om zich te handhaven en God de mensenzielen te ontrukken die zich al in vrije wil naar Hem hebben toegekeerd. Maar ook zijn graad van inzicht is zo gering dat hij de onmogelijkheid van zijn plannen niet inziet, want zijn geest is verblind en zal ook nooit tot helder inzicht komen, zolang hij nog als tegenstander van God werkzaam is, zolang hij niet zelf is teruggekeerd in het vaderhuis.

Maar daarom kunnen de mensen ook buitengewone schenkingen van genade verwachten, om tegen zijn aanstormen te kunnen standhouden. En tot aan het einde zal God in Zijn liefde voor de niet verloste hem hulp verlenen, opdat de mensen hem kunnen weerstaan wanneer ze daartoe genegen zijn. Maar dat er nog een harde strijd zal plaatsvinden voordat het einde komt, daarop kunt u mensen zeker rekenen, want de tijd van de tegenstander is nog niet afgelopen, waarin hij werkzaam kan zijn omdat hem het recht toekomt eveneens te strijden om de zielen die hem eens gevolgd waren in de diepte.

En daarom moet u mensen ook weten van dat gebeuren in het rijk van de geesten, dat het bestaan als mens op de aarde verklaart. U moet weten dat aan u hogere eisen worden gesteld in de laatste tijd, dat u zich echter ook totaal zult kunnen bevrijden uit zijn macht en daarom uw vrijheid wel een strijd waard is, want de vrijheid garandeert u dan ook licht en kracht en gelukzaligheid. U moet weten waarom de laatste tijd zo moeilijk zal zijn voor u mensen en welke oorzaken aan dit verschijnsel ten grondslag liggen. En u moet weerstand bieden omdat u zich daardoor de gelukzaligheid verwerft in het geestelijke rijk of ook in het paradijs van de nieuwe aarde, waar u schadeloos wordt gesteld voor alle lasten en rampspoed die u tot aan het einde van de oude aarde nog zult moeten verdragen.

U hebt echter steeds bescherming, een Helper in de grootste nood. U hebt Jezus Christus, naar Wie u maar zult hoeven te roepen wanneer u gevaar dreigt, Die u nooit zonder hulp zal laten, Die nooit uw gebed tot Hem niet hoort. Die u steeds zal bijstaan omdat u nu in Jezus Christus God zelf zult aanroepen, Die u verlost heeft van zonde en dood. Hij is over de aarde gegaan, Hij bood weerstand aan de tegenstander van God, Hij heeft de zondeschuld voor u tenietgedaan, Hij heeft met Zijn bloed de koopsom voor u allen betaald en dus bent u vrij van uw tegenstander wanneer u dit zult willen en tot Jezus Christus uw toevlucht zult nemen, dus Zijn verlossingswerk zult erkennen. Dan mag hij nog zo zeer woeden en al zijn verleidingskunsten aanwenden; hij zal geen succes hebben bij u die zich aan Jezus Christus vasthoudt, want u zult genaden in overvloed kunnen betrekken, uw wil en uw liefde zal gesterkt worden en u zult u vrij kunnen maken van de kluister waarin de tegenstander van God u eens geslagen heeft. Jezus Christus zelf zal u bevrijden wanneer u maar de wil hebt Hem na te volgen. En u zult tot aan het einde kracht ontvangen om te kunnen volhouden, want de kracht uit God is zeker voor allen die van Hem zijn en blijven willen tot in alle eeuwigheid.

Amen