Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7630
23 juni 1960

Het laatste vernietigingswerk

Door de wil van de mensen zelf zal het laatste werk dat alles verwoest in gang worden gezet, maar Ik ga niet tegen deze wil in - ten eerste omdat hij vrij is, maar zich ook zelf moet verantwoorden, en ten tweede, omdat Ik ook op deze wil mijn heilsplan heb opgesteld, zodat ook hij nog bevorderlijk is voor de verdere ontwikkeling van het geestelijke.

Ik beweeg de mensen waarlijk niet om verkeerd te willen en te handelen. Ik laat hun alleen maar de volste vrijheid, die ze echter misbruiken, doordat ze in de wetten van de natuur ingrijpen, doordat ze proefnemingen uitvoeren met krachten die ze niet beheersen en waarvan ze de uitwerking niet kennen. Maar dat is hun schuld, daar ze uit lage motieven gaan experimenteren, daar het geen gedachten van liefde zijn, die hen aanzetten tot hun voornemen. En daarom heeft deze schuld ook zo'n ontzettende uitwerking. Het zal een werk van verwoesting zijn, waaraan alles ten prooi valt wat in, op en boven de aarde leeft. En al blijft ook het hemellichaam (de aarde) op zich bestaan, toch zal het gehele aardoppervlak veranderen en dat betekent, vernietiging van al het leven en alle scheppingswerken op deze aarde die het geestelijke gebonden hielden.

Zo wordt dit geestelijke voorlopig een keer de vrijheid gegeven, het kan de vorm ontvluchten, het doet er niet toe in welke graad van rijpheid het is aangekomen. Maar het behoudt deze vrijheid niet, want het moet zijn ontwikkelingsgang voortzetten, en om deze reden wordt het weer in nieuwe vormen ingelijfd. En om dit geestelijke dat nog in de scheppingen gebonden is z'n verdere ontwikkeling mogelijk te maken, laat Ik ook de verkeerde wil van de mensen toe die dit vernietigingswerk teweegbrengen. Maar ook de mensheid zelf zal in haar verkeerd willen te gronde gaan en alleen maar de mijnen zullen de laatste vernietiging overleven, maar van hen zullen er maar weinige zijn.

Het grootste deel van de mensen is Mij echter in geestelijk opzicht al zo vreemd, dat hun geestelijk lot al bepaald is, want ze zijn op dat lage niveau dat een verdere ontwikkeling op deze aarde niet mogelijk maakt, aangekomen. Ze brengen zelf door hun toestand die helemaal niet geestelijk meer is, het einde van de aarde teweeg en bijgevolg zal het net zo gebeuren zoals de mensen het zelf willen.

Alles zal veranderd worden, nu echter volgens mijn wet van eeuwige ordening. De mensen zullen er wel de aanzet toe geven, maar Ik zelf bepaal en stuur de verwerking, in overeenstemming met mijn heilsplan van eeuwigheid, dat op de verkeerde wil van de mensen werd gebaseerd, opdat al het verkeerde denken toch nog goede resultaten ten gevolge heeft.

Ik stuur dus deze verwoestingen volgens mijn wil, die weliswaar niet strookt met de wil van de mensen, maar die toch de verdere ontwikkeling van het geestelijke dient. Dat is mijn plan dat Ik u steeds weer ter kennis breng, opdat ieder van u afzonderlijk zich, beantwoordend aan dit plan, kan vormen zolang daar nog tijd voor is. Want ieder kan nog tot diegenen behoren die aan het einde gered worden, ieder kan zich in zijn wezen nog zo vormen dat hij tot de mijnen behoort. Maar hij moet aan Mij in Jezus Christus geloven en hij moet in de liefde leven. Hij moet zijn wil naar Mij wenden en Ik zal hem dan aannemen en hem de kracht schenken die hij nodig heeft om zijn wezen te hervormen.

Dan zal hij ook het einde niet hoeven te vrezen, zelfs wanneer het wereldgebeuren zich nog zo dreigend schijnt te ontwikkelen. Want de mijnen bescherm Ik in elke nood en alle gevaar; Ik help hen aards en geestelijk, want ze moeten sterk worden in het geloof en daarom zullen ze ook duidelijk mijn hulp ervaren. Dit maak Ik u, mensen steeds en steeds weer bekend, opdat u zich voorbereidt, want het einde komt onherroepelijk, omdat de tijd vervuld is.

Amen