Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7602
17 en 18 mei 1960

Zin en doel van het bestaan: Het zich afkeren van de wereld

En spoedig zal het voor u tot zekerheid worden, dat de wereld uw wensen en begeerten niet kan vervullen. Want ze zal ieder ontgoochelen, die nog een vonkje geestelijk leven in zich heeft. Dat wil zeggen ze zal hem, die streeft naar het leven dat eeuwig duurt, op den duur niet kunnen bevredigen. Alleen hij, die helemaal een prooi is van de wereld, dus eigendom is van de heer van deze wereld, zal zijn streven naar deze wereld niet staken, want deze zal de heer die hem gevangen houdt niet opgeven.

Maar steeds weer zal God zelf de mens de symptomen van de vergankelijkheid van deze wereld doen beseffen. Steeds weer zal de wereld degene teleurstellen, om wiens ziel God nog worstelt. En steeds weer zal dit dus een middel zijn om de mens van zijn liefde voor de wereld te bevrijden, ofschoon hij nog midden in de wereld moet staan, omdat het leven als mens dit zo verlangt. Maar hij zal inzien, dat de wereld niet de zin en het doel van het leven op aarde is, veeleer dat hij vanwege zijn ziel op aarde is en dat deze wat anders begeert dan de wereld haar kan bieden.

Daarom zult u mensen ook met zekerheid een verandering in het wereldgebeuren kunnen verwachten. Hiervan zult u zeker kunnen zijn, dat er veel zal geschieden en u uit uw rust zou kunnen doen opschrikken. Want omwille van de weinigen, die nog besluiteloos zijn welke weg ze zullen gaan, wordt dezen de weg duidelijk getoond. Ze moeten de liefde voor de wereld nog opofferen en ze worden daarbij geholpen. Want wie inziet dat de wereld bedrieglijk en waardeloos is, aarzelt ook niet ze op te offeren voor datgene wat hem waardevoller voorkomt.

En dit doel wordt van Gods zijde beoogd, wanneer Hij dingen toelaat, die u mensen vaak niet zult kunnen begrijpen en met de liefde Gods in overeenstemming kunt brengen. Want Hij houdt steeds rekening met de geestelijke nood en de instelling van ieder afzonderlijk en Hij is steeds tot hulp bereid. En wanneer de wereld een mens ernstig teleurstelt, vindt deze ook gemakkelijker de weg naar God. En dat wil Hij bereiken, dat ze in vrije wil God zoeken en Hij zich dan ook kan laten vinden.

Maar zolang de wereld de wens van de mensen vervult, blijft de blik op de wereld gericht en aan een God schenken ze dan geen aandacht. Want ze zien het aardse leven nog als doel op zich, dat toch alleen maar het middel tot het doel is. En alleen zich steeds herhalende mislukkingen kunnen hen op andere gedachten brengen en ze nadenkend laten worden. En wat door de mens eerst als zware slag van het noodlot werd ondervonden, kan spoedig een grote zegen laten inzien. Het kan de mens innerlijk veranderen en hem ook tot een andere leefwijze bewegen, die bevorderlijk is voor zijn ziel.

De mensen zijn op de wereld gezet. Ze moeten voldoen aan de eisen, die bevorderlijk zijn voor de instandhouding van het lichaam. Maar ze moeten niet vanwege de wereld het geestelijke leven vergeten, dat ze onvoorwaardelijk naast het aardse leven moeten leiden, wil de levensweg over de aarde worden vervuld. Want de ziel moet rijp worden en aan haar moet worden gedacht, wat al te vaak vanwege de wereld wordt verzuimd. En toch is de vergankelijkheid van het aardse, de waardeloosheid van de wereld, zo duidelijk zichtbaar en door ieder mens in te zien bij goede wil. En deze wordt ook ingezien door diegenen, die zich bewust zijn van hun verantwoording en daarom ook nadenken over zin en doel van het bestaan op aarde.

En God helpt hen allen, doordat Hij hen steeds meer zal laten kennismaken met de vergankelijkheid van de wereld, doordat Hij vaak met geweld uit de weg ruimt, wat alleen maar een hindernis betekent bij het opklimmen naar boven. En Hij zal zich zelf nog vaak openbaren door noodlottige gebeurtenissen, die niet van de wil van een mens afhankelijk zijn, maar duidelijk het ingrijpen van een hogere Macht verraden. Want Hij wil worden onderkend. Hij wil worden aangeroepen en gevraagd om Zijn hulp. Hij wil de mensen dan blijk geven van zich zelf door Zijn duidelijke hulpverlening. Hij wil de mensen afkerig maken van de wereld en hen richten op het rijk, dat niet van deze wereld is. Hij wil dat de mensen Hem zoeken, opdat Hij zich ook kan laten vinden.

Amen