Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7586
25 april 1960

Het evangelie van de liefde

Steeds zal u weer mijn evangelie worden verkondigd. Want Ik zal nooit ophouden u de geboden van de liefde bekend te maken, omdat het nakomen ervan het belangrijkste is in uw aards bestaan. Daarom zal Ik u steeds weer mijn boden toesturen die u de goddelijke leer van de liefde overbrengen. U zult steeds weer het evangelie van de liefde moeten horen opdat u mijn wil zult kennen en in overeenstemming hiermee uw levenswandel zult kunnen leiden. Ik zal niet nalaten liefde te prediken, want alleen door de liefde zult u zalig kunnen worden. Heel uw aards bestaan is nutteloos wanneer u nalaat in liefde werkzaam te zijn. En u kunt aardse successen boeken in overvloed, doch ze zijn waardeloos voor uw ziel die alleen door werken van liefde rijp kan worden.

En wanneer Ik mijn leerlingen uitzend in de wereld, dan geef Ik hun alleen als taak de goddelijke leer van de liefde te verkondigen, omdat deze het belangrijkste is wat de mensen moeten weten, omdat al het andere weten zo lang onbegrijpelijk blijft, totdat de mens streeft naar een leven in liefde. U zult dus steeds weer hetzelfde horen: heb God lief boven alles en de naaste als uzelf. En een levenswandel die aan deze twee geboden beantwoordt zal gezegend zijn. Hij zal u resultaten opleveren. U zult het leven op aarde niet tevergeefs afleggen, maar het doel bereiken ten behoeve waarvan u op aarde bent. Want de vervulling van deze geboden brengt de verandering van uw wezen tot stand. U zult in uw laatste belichaming als mens de staat bereiken waarin u zich in het allereerste begin ophield en u zult geheel rijp geworden deze vorm kunnen verlaten. U kunt na de dood van uw lichaam vrij en onbezorgd het geestelijke rijk binnengaan.

De liefde beoefenen is het voornaamste gebod. Het is het eerste en belangrijkste waarvan de vervulling uw lot in de eeuwigheid bepaalt. Elk succes dat u aards zult bereiken, elk nog zo omvangrijk weten, aardse eer en roem - het is allemaal van generlei waarde wanneer de liefde niet in u is die u pas het juiste inzicht geeft, die van al het aardse op de juiste wijze gebruik maakt, die u op de geestelijke weg leidt waarvan het doel Ik zelf ben. Want alleen de liefde voert u weer terug naar Mij van Wie u eens bent weggegaan. Alleen de liefde vormt u zodanig, dat u weer in mijn nabijheid kunt komen en alleen de liefde brengt de verbinding met Mij tot stand die u tot gelukzalige wezens maakt. En wanneer u de liefde buiten beschouwing laat, dan is uw ziel dood. Want alleen de liefde wekt haar tot leven.

Maar in het leven op aarde zult u weer het eeuwige leven moeten verwerven dat alleen door de liefde kan worden verkregen. U moet de toestand van de dood ontvluchten, u moet tot leven komen. En daarom doe Ik u steeds weer mijn evangelie toekomen. Ik spreek zelf tot u. Ik stel u het belang van de geboden van de liefde voor ogen en zal nooit ophouden mijn boden in de wereld te zenden met de opdracht de goddelijke liefdesleer te verkondigen, want daar hangt uw lot in de eeuwigheid van af. Het hangt van het nakomen van mijn geboden van de liefde af of de gang over de aarde de afsluiting is van een eindeloze tijden durende gang in de vorm, of u ook de laatste vorm zult kunnen afleggen en als vrije geest zult kunnen binnengaan in de eeuwigheid. Ik wil u daarbij helpen en daarom spreek Ik u steeds weer toe. En steeds weer is het mijn nadrukkelijke aanmaning aan alle mensen: Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf.

Amen