Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7581
19 april 1960

Het geestelijke dieptepunt eist een ingrijpende verandering van de aarde

U zult geen geestelijke vooruitgang op deze aarde meer beleven Er is een laag niveau ingetreden dat nu niet meer overtroffen kan worden, want de mensen leven rustig verder waarbij hun zinnen alleen maar werelds gericht zijn; ze denken niet aan een geestelijk leven, ze overwegen ook niet of ze hun eigenlijke opgave op aarde vervullen, omdat ze geen andere opgave op aarde zien dan die, om voor hun lichamelijk welzijn te zorgen en van het leven met volle teugen te genieten. Dat mensen hun dagelijkse gang met geestelijk gerichte gedachten beginnen is zeldzaam en slechts deze weinigen leven hun aardse leven bewust. Ze voelen dat de mens niet alleen vanwege het aardse leven op de wereld is, ze denken na en omdat ze van goede wil zijn, komen ze ook geleidelijk tot het inzicht omtrent het doel van hun aardse leven. Maar van dezen zijn er maar weinige en maar zelden lukt het een mens z'n medemens op dezelfde weg te leiden en hem zijn eigenlijke bestemming geloofwaardig te maken en daarom kan er ook van een geestelijk laag niveau worden gesproken dat hervorming eist, dat een ontbinding van de schepping ten gevolge heeft, dat een aardse en geestelijke ommekeer onvermijdelijk als resultaat moet hebben.

Weliswaar zijn er al vaak tijden geweest waarin de mensen goddeloos leefden, waarin veel onrecht is geschied en satanische activiteit duidelijk zichtbaar was. Maar deze toestand is hand over hand toegenomen, bijna alle mensen leiden nu een oppervlakkig leven, ze maken zich helemaal niet ongerust, ze hebben geen verantwoordelijkheidsgevoel, ze groeien op zonder geloof of hebben alleen nog maar een vormgeloof dat echter volkomen waardeloos, is voor de ontwikkeling van de ziel. En ze verkeren ook in dwaling, ze denken verkeerd, ze zijn ver af van de waarheid en kunnen die ook niet vinden, omdat ze zonder liefde zijn. En dit is het waaraan de mensheid lijdt: de liefde is verkoeld en dat daarom de mensen niet meer in staat zijn in een God en Schepper te geloven, die in zich liefde, wijsheid en almacht is en voor wie ze zich eens moeten verantwoorden voor hun levenswandel. De liefde ontbreekt hun en bijgevolg ook het inzicht, ze zijn geestelijk blind en stevenen op de afgrond af, want het einde komt onherroepelijk, en wil de positieve ontwikkeling doorgaan, wat het doel is waarvoor de mens op aarde vertoeft, dan moet er een keer weer orde worden geschapen.

Wat nog te redden valt voor het einde, zal worden gered, omdat de liefde van God overal een handje helpt waar maar de geringste wil aanwezig is het goede te doen. Maar het zou verkeerd zijn erop te rekenen dat de mensen hun instelling tegenover God en het geloof veranderen, het zou verkeerd zijn op een geestelijke ommekeer te rekenen die zich op aarde moet voltrekken. Want de mensen verlenen de tegenstander van God teveel macht en deze maakt er waarlijk goed gebruik van. Dus moet er aan diens machinaties eens een einde komen, van de kant van God uit moet hem de macht worden ontnomen, zijn tijd moet worden beëindigd en dat wil tevens zeggen: al wat van hem afhankelijk is in de boeien te slaan, evenals hij zelf, zodat aan het kwade en slechte werkzaam zijn voor een lange tijd een einde is gemaakt. En dit vereist ook een uiteenvallen en omvormen van de scheppingen op aarde die het geestelijke bevatten, waarvoor wederom een nieuwe schepping nodig is; dat er een nieuwe aarde ontstaat, opdat de geestelijke ontwikkeling weer door kan gaan. En God weet wanneer daar de tijd voor is gekomen, Hij weet wanneer de mensheid haar dieptepunt heeft bereikt, wanneer een omvorming van de aarde en al haar scheppingen noodzakelijk is, en deze tijd zal Hij ook aanhouden volgens plan van eeuwigheid.

Amen