Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7572
10 april 1960

Toevlucht tot Jezus

Neem al uw zorgen mee naar Jezus die voor alles begrip heeft omdat Hij als mens over de aarde is gegaan.

En Hij zal u troosten. Hij zal u raad geven en helpen, zoals Hij als mens Zijn medemensen heeft geholpen die in gelovig vertrouwen naar Hem kwamen en Zijn hulp verlangden. Want er bestaat niets wat voor Hem onmogelijk zou zijn. Er zijn geen zorgen die Hij niet zou kunnen oplossen. Er is geen onheil dat Hij niet van u zou kunnen afwenden, wanneer u maar op Hem vertrouwt. Want Jezus is God. Het is uw Vader van eeuwigheid die in het omhulsel van de mens Jezus over de aarde ging en wie alle macht eigen is. Die in liefde en wijsheid werkt op aarde zoals in het geestelijke rijk.

En wanneer u naar Jezus roept, dan roept u naar God, de Schepper en Bewaarder van eeuwigheid. U roept Hem aan die u eens niet wilde erkennen en door deze innige roep zult u terugkeren naar Hem van wie u zich eens scheidde. Ga met al uw zorgen naar Jezus toe en u bent al op de terugweg naar God.

Hij heeft het verlossingswerk op deze aarde volbracht om uw grote zondenschuld van uw afval van weleer teniet te doen. En Hij volbracht dit werk in de mens Jezus. Hij koos voor zichzelf diens lichamelijk omhulsel tot verblijfplaats, omdat een mens lijden en sterven moest aan het kruis, opdat de mensheid nota kon nemen van dit grootste werk van erbarmen dat ooit op aarde is volbracht. En in deze mens Jezus wandelde God zelf dus over de aarde, want God als de eeuwige Liefde vervulde Jezus helemaal.

De Liefde ging de vreselijke lijdensweg die eindigde met de dood aan het kruis. En met deze kruisdood kocht Jezus het recht, de daardoor door Hem verworven genaden de mensen te kunnen doen toekomen, zodat deze vrij werden van hun heer die hen in slavernij gevangen hield, tot er een Redder kwam om de gevangenen te verlossen. Hij betaalde met Zijn bloed de schuld aan de tegenstander van God en de mensen die het verlossingswerk van Jezus erkennen en aan de genaden deelachtig willen worden, konden nu van hem vrij worden. Dan erkent u ook in de goddelijke Verlosser Jezus Christus God zelf. En deze erkenning moet eerst voorafgaan, omdat u zich dan van de vroegere zonde van de afval van God distantieert, omdat u nu willens en wetens weer bent teruggekeerd naar God en u nu Zijn liefde en erbarmen weer aanneemt, die u eens afwees, waardoor u in de diepte bent gestort. U zult moeten proberen geen enkele zorg zelf af te handelen. U zult steeds naar Jezus moeten gaan. U zult met alle verzoeken naar Hem moeten gaan, omdat u zich dan met de Vader verbindt, die in Jezus Zijn intrek nam om u van uw schuld te bevrijden. En u erkent Hem dus door uw roep, wat de zin en het doel is van uw aardse bestaan: de terugkeer naar God te voltrekken, van wie u zich eens vrijwillig scheidde. Ga nooit alleen uw weg over de aarde. Zoek steeds de aansluiting met Jezus. Kies Hem als uw begeleider op uw wegen, als uw gids, uw raadgever en beschermer.

Blijf met Hem verbonden in elke aardse en geestelijke nood en u zult dan ook waarlijk juist worden geleid. U zult Zijn bescherming genieten. U zult uw zorgen kwijt raken, want Jezus is als mens over de aarde gegaan en Hij kent waarlijk alle noden die een mens op aarde heeft te verduren. Maar Hij is ook steeds tot hulp bereid, omdat de Liefde Hem vervult, omdat Hij zelf de eeuwige Liefde is, omdat Hij en de Vader één zijn, en Zijn eindeloze liefde steeds uitgaat naar u, Zijn schepselen. Want uit Zijn liefde bent u voortgekomen en naar Hem moet u ook weer terugkeren.

En daarom zal Hij u volgen met Zijn liefde. Hij zal alles voor u doen waar u Hem gelovig om vraagt, om u voor eeuwig weer terug te winnen.

Amen