Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7549
15 maart 1960

Ongeloof aan het einde

Er is geen lang tijdsbestek meer tot het einde. En als u gelooft dat het voorspelde einde in de verre toekomst ligt zult u verrast zijn hoe de voortekenen toenemen en het duidelijk zichtbaar wordt in welk uur u leeft. Alles zal echter binnen de grenzen van het normale plaatsvinden, en dat geeft u steeds weer de hoop dat het einde nog lang op zich laat wachten. Toch moet uw wil vrij blijven tot de laatste dag, want onder dwang kunt u uw doel niet bereiken, dat daarin bestaat de verbinding met Mij tot stand te brengen, in vrije wil de handen tot Mij op te heffen en Mij daardoor te erkennen die u tot nog toe niet wilde erkennen. Daarom zal het aardse leven grote eisen aan u stellen en u zult veel aardse nood moeten doorstaan. En steeds zult u de gelegenheid hebben u tot Mij te wenden. Maar alles zal zich op een geheel natuurlijke wijze afspelen, wat echter de gewekte van geest als laatste teken vóór het einde zal herkennen.

En wanneer Ik u steeds weer aankondig dat u kort vóór het einde staat en u slechts nog weinig tijd toegestaan is op deze aarde, dan moet u deze aankondiging heel serieus nemen en ze niet steeds naar de toekomst verplaatsen zoals de mensen plegen te doen. U moet die woorden zo verstaan zoals ze u gegeven worden, dat wil zeggen "letterlijk nemen" - en u zult daar alleen maar goed aan doen. Want de tijd is gekomen waarin de oude aarde gereinigd wordt en een nieuwe aarde weer ontstaan zal. Maar al spreek Ik u nog zo dringend aan, u wilt het niet geloven. En Ik kan u geen ander bewijs geven voor de waarheid van mijn woord dan dat u heel spoedig verrast wordt door een natuurverschijnsel - en dan ook even zo zeker op het einde rekenen kunt. Weet u echter of u het eerst genoemde overleeft, of zelf aan het natuurgebeuren ten offer zult vallen?

Reken daarom dit natuurgebeuren eveneens als einde, want veel mensen zullen daarbij hun einde vinden en hun leven zal niet lang meer duren. Wees daarom niet lichtvaardig en bereid u voor, ook wanneer het aardse leven om u heen zich schijnbaar zo ontwikkelt als bestond er alleen maar een opbouwen en openbloeien. Slechts een enkele dag en alles is vergaan, en is de aarde aan de vernietiging door de natuurkrachten ten prooi gevallen. De overlevenden zullen dan verschrikkelijke beelden te zien krijgen omdat het mijn wil is dat zij nog tot bezinning komen en de laatste genadetijd die hun blijft tot het einde, benutten. Want alles wordt vervuld volgens het woord dat Ik u mensen liet verkondigen door zieners en profeten, en u zult spoedig de waarheid van mijn woord ondervinden. En zalig is hij die mijn woord aannam en dan de weg vindt tot Mij, want hij zal in grote nood steeds een uitweg vinden. Hij zal mijn hulp zichtbaar ervaren die Ik allen die tot Mij roepen beloofd heb.

Want daarom spreek Ik tot u opdat u tevoren reeds om kracht vraagt en daarna in de grootste nood als u enkel en alleen op mijn hulp aangewezen zult zijn. U zult deze hulp ook verkrijgen want Ik vergeet de mijnen niet. Zorg daarom dat u tot de mijnen wordt gerekend. Roep Mij aan in de nood en Ik zal u verhoren.

Amen