Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7543
9 maart 1960

Troostrijke woorden

Ik wil u door alle nood heen leiden wanneer u zich maar aan Mij toevertrouwt, wanneer u zich overgeeft aan mijn wil, wanneer u Mij geen weerstand biedt door eigen willen of verkeerd handelen. Ik wil u in het hart leggen wat u moet doen of laten, en steeds zult u kunnen geloven dat het mijn wil is en u zult zonder enig bezwaar altijd zo kunnen handelen zoals u van binnenuit wordt aangespoord. Er zullen steeds weer tijden komen waarin u schijnbaar de innerlijke vrede kwijtraakt, maar evengoed zult u deze weer terugvinden. Want ook dat hoort bij het geestelijk rijper worden van uw ziel, dat u zich tot Mij wendt om hulp, dat u steeds weer opnieuw de verbinding zoekt met Mij opdat u niet onverschillig zult worden in de arbeid aan uw ziel. En dit zij u gezegd als troost, dat Ik van al uw noden op de hoogte ben en als de tijd daar is deze ook zal laten ophouden. U hoeft de moed niet te verliezen wanneer u zich eenmaal aan mijn leiding heeft overgegeven; u zult er zeker van kunnen zijn dat Ik u juist leid en dat voor u elke weg door Mij zelf is uitgestippeld, dat u hem dus zult kunnen gaan en hij altijd naar het doel zal leiden.

Doch het leven kan niet zonder strijd en lijden aan u voorbijgaan, daar er anders voor u geen geestelijke vooruitgang te behalen is, waarvoor u echter op aarde leeft. Maar Ik zal steeds uw toevlucht en bescherming zijn. Ik zal er steeds voor zorgen dat u niet bezwijkt onder het kruis dat Ik u opleg tot uw heil. Het zal niet zwaarder zijn dan u zult kunnen dragen en het zal ook weer van u worden weggenomen wanneer het zijn doel heeft vervuld: dat het uw ziel een graad van rijpheid opleverde die haar gelukzaligheid verhoogt wanneer ze eens het lichaam kan afleggen en het geestelijke rijk binnengaat. Het kruis wordt weer van u afgenomen zodra het doel bereikt is, want Ik laat u niet langer lijden dan nodig is en Ik help het u ook dragen wanneer het u soms te zwaar voorkomt.

U kunt werkelijk onbezorgd door uw aardse leven gaan, het zal voor u te verdragen zijn. U zult het met mijn hulp aankunnen, want u hebt Mij het recht toegekend naast u te gaan zodra u Mij uitkoos als uw Leidsman. En het moet voor u steeds een zekerheid zijn dat u geen verkeerde wegen gaat, want dat verhinder Ik omdat Ik u liefheb en u zich door uw wil naar Mij heeft toegekeerd. En wat u bezwaart, offer dat slechts op aan Mij en het zal u tot zegen strekken. Maar laat u niet terneerdrukken door kleine wrijvingen waar u steeds weer mee geconfronteerd wordt maar die niet van lange duur zijn.

Breng alleen steeds weer de innige band met Mij tot stand die zin en doel is van alle aardse noden en u zult spoedig ook een verandering ervaren. U zult weer blij en monter door het leven gaan, u zult bevrijd zijn van uw last en Mij steeds meer leren liefhebben als uw Vader die u beschermt en leidt door alle nood.

Amen