Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7538
4 maart 1960

Korte of lange levensduur

Het is geen lange tijd die u voor uw aardse leven is toegemeten, in vergelijking met de eindeloos lange tijd van uw ontwikkeling hiervoor, die u zelf naar de tijd niet kunt schatten. En uw aardse leven kan ook nog verkort worden, zodat u al vroegtijdig opgeroepen wordt in de eeuwigheid. Daarom moet u met alle ijver op uw ziel bedacht zijn en haar steeds al het mogelijke geven wat haar past. U moet haar voeding geven opdat zij geen gebrek behoeft te lijden, al is haar bestaan op deze aarde maar kort.

U moet haar steeds rijkelijk van spijs en drank voorzien en nooit op een heel lang leven op aarde rekenen, want u kent dag noch uur van uw lichamelijk einde. Uw ziel kan echter in een zeer korte tijd tot rijpheid komen als uw wil goed is en haar helpt zich te voltooien. Geen mens kan zijn levensduur bepalen of is ervan op de hoogte, en juist deze onwetendheid moest hem aansporen tot ijverige arbeid aan zijn ziel. Hij moest zijn leven zo leiden dat hij rustig iedere dag als de laatste kon beschouwen, zonder voor zijn zieleheil te moeten vrezen.

En in de eindtijd zullen zeer veel mensen hun leven beëindigen, want er zal nog een grote schifting plaatsvinden en veel mensen zullen ter wille van hun eigen zieleheil voortijdig worden opgeroepen. En wel, omdat zij op aarde verzuimen aan hun ziel te werken, maar die toch niet aan het onbarmhartige woeden van Gods tegenstander ten offer zullen vallen, die hen maar steeds dieper in de afgrond trekt als hem deze zielen niet tevoren nog worden ontrukt.

Juist de mensen zonder geestelijk streven denken niet aan een vroege dood. Zij leiden hun leven onverantwoordelijk zonder echter slecht genoemd te kunnen worden. God erbarmt zich over hen en Hij wil hen helpen zich verder te ontwikkelen in het hiernamaals, waar het wel veel moeilijker voor hen zal zijn maar toch niet onmogelijk. Terwijl op aarde het lot van de zielen misschien een geheel wegzinken in de diepte kan zijn, als ze zonder verantwoordelijkheidsbesef door het leven gaan.

Gelegenheden waarbij u kunt uitrijpen tijdens het aardse leven worden u genoeg geboden, maar als u die niet benut, maakt u ook geen goed gebruik van het leven als mens, dat u alleen gegeven werd met het doel uw ziel te vervolmaken. En dan is het ook om het even of u een lange of slechts korte tijd op aarde bent, als u de genade van de belichaming als mens niet benut en uw ziel tot haar uiteindelijke voltooiing brengt.

En al bereikt u een hoge leeftijd, het aardse leven is toch maar kort te noemen, gemeten naar de tijd van uw voorafgaande ontwikkeling. Desondanks is ook een korte levensduur op aarde voldoende om uw doel op de aarde te verwezenlijken. Dus is uw rijpheid niet afhankelijk van de duur van het leven op aarde, maar alleen van uw wil dit bestaan volgens zijn bedoeling te benutten.

En steeds weer wordt u door het woord van God de juiste weg gewezen om de voltooiing van uw ziel te bereiken. Steeds weer worden u de goddelijke geboden van de liefde voor ogen gehouden, waarvan het naleven het enige doel van het menselijke bestaan is - want de liefde kunt u altijd beoefenen. Uw ziel zal er voordeel uit trekken als u een leven in liefde leidt. Onderhoudt u echter deze twee geboden niet dan is uw leven nutteloos en uw verantwoording deste groter hoe langer uw aardse leven duurt. Dan kunt u slechts dankbaar zijn als uw leven verkort wordt en de mogelijkheid nog openblijft van een verdere ontwikkeling in het rijk hierna - opdat u niet geheel verloren gaat in het einde der tijden, waar eenieder geoordeeld zal worden naar zijn werken.

Amen