Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7529
23 februari 1960

De tijdsduur van de terugkeer naar God

En al strekt het werk van het terugvoeren zich ook over eeuwigheden uit, Ik zal eens mijn doel bereiken, dat al het door Mij eens geschapene en van Mij afgevallene naar Mij in vrije wil is teruggekeerd en daardoor van "schepselen" tot "kinderen" zijn geworden, zoals het mijn plan was van eeuwigheid. Hoe lang dit terugvoeringsproces duurt, is helemaal afhankelijk van de vrije wil van het geestelijke dat in zijn laatste levensproef op aarde als mens deze wil van hem moet bewijzen. En omdat dan zo vaak de vrije wil faalt, omdat hij deze laatste proef niet doorstaat, is één verlossingsperiode niet voldoende, maar zijn er steeds weer nieuwe verlossingsperioden vereist. En daarom kan er van eeuwigheden worden gesproken tot dit proces eens zal zijn beëindigd.

Maar deze ontwikkelingsgangen zijn tijden van nood en kwelling. En alleen daarom probeer Ik voor u deze korter te maken en mijn voortdurende zorg is, u zo te beïnvloeden dat u zo mogelijk in één zo'n ontwikkelingsgang, in één verlossingsperiode uw doel zult bereiken, dat u zelf uw wezen verandert en serieus de aaneensluiting met Mij zoekt, omdat u dan ook dicht bij uw voltooiing bent en dicht bij uw doel. Voor Mij zijn duizend jaar als één dag. Het maakt Mij zelf niets uit in welke tijd u de weg naar Mij terugvindt, maar u bent de dupe wanneer u de tijd van de terugkeer voor uzelf mateloos verlengt en u derhalve ook onmetelijke kwellingen en noden hebt te verduren.

En omdat Ik u liefheb, heb Ik medelijden met u en alleen daarom probeer Ik u in kortere tijd te winnen, want Ik alleen weet welke tijd achter u ligt en dan ook vóór u, wanneer u in dit aardse leven faalt. Ik ken uw ontwikkelingsgang en Ik wil niets liever dan dat die beëindigd zou mogen zijn wanneer u uw laatste vorm, als mens op deze aarde, zult verlaten. Ik wil niet graag dat u nog langer zult moeten lijden. Ik wil u allen graag hemelse vreugden bereiden in mijn rijk. Maar Ik kan dat alleen wanneer uzelf u zo gevormd hebt dat u dicht bij uw oertoestand bent. Maar heeft deze omvorming in het aardse leven niet plaatsgevonden, dan kan Ik u niet een hernieuwde gang door de schepping besparen en dan zullen er weer eeuwigheden voorbijgaan, tot u opnieuw als mens op deze aarde de vrije wilsbeslissing zult moeten nemen.

Want alleen de vrije wil brengt u dichter bij het doel. Zelfs al is mijn liefde voor u oneindig, Ik kan toch niet voorbijgaan aan uw wil en u een lot scheppen dat u niet verdient omdat uw wil nog steeds van Mij is afgekeerd en u daarom ook niet volmaakt kunt worden genoemd. En het lot is in overeenstemming met de rijpheid, oftewel: de wil alleen bepaalt het lot van de ziel, van de eens gevallen oergeest die zelf moet terugkeren naar waar ze vandaan kwam, naar Mij, uw aller God en Schepper, maar ook uw Vader. Eens bereik Ik mijn doel, eens zult u weer naar Mij terugkeren.

Maar welke tijd daarvoor nodig is, bepaalt u zelf in het stadium als mens. Daarom drukt er een overgrote verantwoordelijkheid op u in de tijd van uw wandel op aarde en daar zult u steeds aan moeten denken en alles doen wat Ik door mijn woord van u verlang. Want in mijn woord kom Ik zelf u naderbij in het aardse leven en maak Ik u mijn wil kenbaar. En vervult u deze, dan zult u ook dicht bij uw volmaaktheid komen en u zult het u gestelde doel bereiken, nog voordat u uw aardse leven beëindigt. En dan zijn ook die verschrikkelijke kwellingen en noodtoestanden voor u voorbij en u zult binnengaan in mijn rijk, dat een rijk is van licht en gelukzaligheid en dat u als uw ware vaderland zult herkennen. En alle mensen wil Ik alleen maar graag toeroepen: Zorg ervoor dat u in dit leven op aarde uw doel bereikt.Gebruik uw wil goed, dan zult u leven volgens mijn wil. U zult dan ook uw wezen veranderen en weer worden wat u was in het allereerste begin. Wezens die mogen genieten van het licht, de kracht en de vrijheid aan het hart van de Vader, wezens die onmetelijk gelukzalig zijn.

Amen