Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7523
15 en 16 februari 1960

Toevoer van kracht

U zult uzelf kunnen overwinnen, wanneer u mijzelf in Jezus Christus erom vraagt. Want door mijn dood aan het kruis verwierf Ik de kracht voor u, die u nu onbeperkt van Mij zult kunnen betrekken. U zult daarom steeds weer naar Mij moeten vluchten en Mij in het gebed uw zorgen en noden toevertrouwen, en Ik zal me om u bekommeren. Ik zal u helpen, hiervan zult u zeker kunnen zijn. U hebt kracht nodig om te overwinnen. Want uzelf bent nog krachteloos, zolang mijn tegenstander u nog in het nauw kan brengen, omdat u niet dicht genoeg bij Mij blijft. De innigheid van uw contact met Mij zou u ook een overmaat aan kracht bezorgen en dan zou u ook met Mij kunnen samenwerken op een ongewone wijze. Maar slechts weinig mensen bezitten zo'n diepe liefde, dat ze altijd innig met Mij verbonden zijn.

Maar waar deze liefde is, daar is ook het geloof buitengewoon sterk en daar kan mijn kracht tot zijn recht komen. Maar Ik zal u nooit de toevoer van mijn kracht onthouden, wanneer u Mij er maar om vraagt. Uw geest en uw ziel zal versterkt worden, ofschoon uw lichaam zich zwak voelt. En spoedig zal de ziel ook kracht op het lichaam kunnen overbrengen en het zal in staat zijn op elke manier weerstand te bieden.

U hoeft dus niet over zwakte te klagen, zolang u Mij in Jezus Christus zult kunnen aanroepen. Want elke zodanige roep zal vervulling vinden. Ik wil niet dat u in zwakheid voortgaat. En daarom staat u van mijn kant te allen tijde kracht ter beschikking. Want Ik wil dat u naar Mij zelf zult komen en Mij vraagt, om u nu ook rijkelijk te kunnen voorzien van alles wat u ontbreekt. Want Ik heb u deze hulp beloofd met de woorden: "Komt allen tot Mij die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, Ik zal u verkwikken." Maar u moet komen. Ik wacht op uw smekende roep. Ik wacht verlangend op uw band met Mij, om me dan echter ook aan u kenbaar te kunnen maken, tot zegen en geestelijke verrijking van u.

Nooit zult u tevergeefs een vraag om kracht naar Mij zenden. Steeds zal die voor u vervuld worden. En voelt u ze niet lichamelijk, dan heeft toch uw ziel haar nut ervan, die dan ook het lichaam zal verschaffen wat voor haar bevorderlijk is. Maar soms leent de zwakheid van het lichaam zich ertoe de mens steeds inniger naar Mij te dringen. En dan zal de toevoer van kracht ook zo stellig plaatshebben, als Ik me naar ieder kind buig om het te helpen in zijn nood.

En het nabije einde in aanmerking genomen, zult u nog veel kracht en hulp nodig hebben. U zult vaak menen te zwak te zijn tegenover de eisen die u geestelijk worden gesteld. Maar u hoeft niet zwak te zijn, omdat mijn kracht u voortdurend ter beschikking staat, waar u te allen tijde om zult kunnen vragen. Al en gedachte die u vragend naar Mij opzendt, zal u met deze kracht in contact brengen. Want geen gebed is tevergeefs, dat in geest en in waarheid op Mij is gericht, dat niet alleen uw lippen spreken, maar door het hart gevoeld en naar Mij omhoog wordt gezonden. En de kracht zal eerst uw ziel vervullen, omdat deze eerst moet worden bedacht. Want het gaat om haar rijpwording, zolang u nog over deze wereld rondgaat.

Maar ook het lichaam zal verzorgd worden. Ook het lichaam zal merkbaar de kracht worden toegezonden, wanneer u maar gelooft dat Ik u liefheb en u van elke nood wil bevrijden. Maar dat is ook de bedoeling van alle nood, dat u Mij om hulp vraagt. Dat u de verbinding met Mij probeert te vinden en dat nu door deze band mijn kracht in u kan overvloeien, zodat u zich steeds gesterkt zult voelen, wanneer u zich in innige gedachten maar voor Mij openstelt, dat Ik u geven kan wat u wenst. Kracht, genade en een verlichte geest, die Mij overal en in elk gebeuren herkent, zodat u Mij dan ook leert liefhebben en de liefde ons steeds hechter met elkaar verbindt, en dan ook elke zwakheid van u afvalt, omdat u dan met Mij wandelt en door Mij altijd gevoed wordt met licht en kracht.

Amen