Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7519
10 februari 1960

Zege over de tegenstander mét Jezus Christus

Alleen met en door Jezus Christus zult u zalig kunnen worden. Zolang u zich nog verre van Hem houdt, zijn voor u de poorten in het rijk van het licht gesloten en zolang houdt Zijn tegenstander u nog in zijn macht, omdat u hem dan nog vrijwillig toebehoort. Pas wanneer u uw blikken op het kruis richt, zult u vrij kunnen worden uit zijn macht. Want dan kijkt u ook naar Jezus Christus, die voor u aan het kruis is gestorven en dan gaat u bewust binnen in de kring van diegenen, voor wie de mens Jezus Zijn leven heeft gegeven, om ze te verlossen uit zijn macht. Dan heeft dus het bloed van Jezus, dat u mensen moet schoon wassen van de zonde, niet voor niets gevloeid. En dan maakt u zelf aanspraak op het werk van genade. U erkent Jezus Christus als Gods Zoon en Verlosser van de wereld en u erkent daardoor ook God zelf, die zich in de mens Jezus heeft belichaamd om op aarde het werk van verlossing te volbrengen. En daarom zult u zich tijdens uw leven op aarde moeten aansluiten bij Hem. U zult u niet afzijdig mogen houden van Jezus Christus. U zult uw leven met Hem moeten leiden. U zult steeds Zijn kruisdood indachtig moeten zijn en Hem vragen, dat Hij ook voor u gestorven moge zijn om u te verlossen. Want u zult geheel bewust het verlossingswerk erkennen. U zult moeten weten, dat u zonder Hem verloren bent, dat Zijn tegenstander u zolang niet uit zijn macht vrijlaat, als u niet achter Hem gaat staan, die de tegenstander heeft overwonnen door Zijn dood aan het kruis. Maar zodra u aan Zijn zijde gaat staan, zult u ook zegevieren over de vijand van uw ziel. U zult de kracht bezitten en ook de wil opbrengen om u vrij te maken en Jezus Christus des te inniger willen toebehoren, hoe meer u zich aan Hem overgeeft en hoe gewilliger u aanspraak maakt op de genaden van het verlossingswerk.

Met Hem, met Jezus Christus door het aardse leven te gaan, betekent ook de verlossing te hebben gevonden. Het betekent niet meer verzwakt aan de tegenstander van God te zijn overgeleverd. Het betekent vergeving van de zonden en een veilige bescherming te hebben gevonden tegen alle bekoringen. Want Jezus Christus zal steeds de mens terzijde staan en de tegenstander afweren, als maar om Zijn hulp wordt gevraagd. Maar zonder Jezus Christus is de mens te zwak om hem te weerstaan. Het ontbreekt hem zowel aan wil alsook aan kracht om af te weren. En de tegenstander heeft nog zijn volledige macht over hem.

Maar Jezus Christus is overwinnaar. Hij heeft met Zijn bloed de zielen vrijgekocht van hem en door Zijn dood de kracht voor u verworven, die u nu van Hem zult kunnen vragen om te strijden tegen de vijand van uw ziel. En deze gunst zult u mensen u allen ten nutte moeten maken. U moet zich laten schenken door Jezus Christus, wat Hij voor u verwierf. Dan zult u zelf ook de kracht bezitten om weerstand te bieden. De Strijder Jezus Christus zal altijd aan uw zijde gaan en voor u strijden. En u zult met Hem de zege behalen over hem, die u gekluisterd hield, eeuwigheden lang. U zult in staat zijn u los te maken en hem krachtig te weerstaan, want u betrekt nu de kracht van uw goddelijke Verlosser Jezus Christus, die u er rijkelijk van zal voorzien, wanneer u Hem maar aanroept en Hem om kracht vraagt, omwille van Zijn kruisdood. U zult sterk zijn en machtig met Hem. Maar zonder Zijn hulp zult u zwak en ellendig in handen van uw vijand moeten blijven, omdat u zelf geen kracht bezit om weerstand te bieden en u juist daarom de hulp van Jezus Christus nodig hebt. Vraag die daarom te allen tijde. Ontvlucht de macht van de tegenstander, doordat u zich bewust tot Jezus Christus wendt en om Zijn bescherming vraagt, die Hij - die voor u is gestorven aan het kruis om u te verlossen - u zeker en graag zal verlenen.

Amen