Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7514b
5 februari 1960

Kracht van het woord - Dagelijkse arbeid aan de ziel (2)

Elke dag geeft u de mogelijkheid uw ziel rijper te laten worden. Want op elke dag zult u zich met Mij kunnen verbinden door werken van liefde en innig gebed. En elke band met Mij maakt een overvloeien van mijn kracht mogelijk, die altijd een gunstige uitwerking zal hebben op uw ziel. En wanneer u maar elke dag het eenmaal mogelijk maakt dat u een stroom van kracht toekomt, dan zult u ook met zekerheid een toename van uw rijpheid kunnen verwachten. En uw ziel is er op vooruitgegaan, de dag was niet vergeefs geleefd. En zowel voor het werkzaam zijn in liefde alsook voor een innige samenspraak met Mij hebt u steeds de gelegenheid. En daarom hoeft er geen stilstand in uw rijpingsproces op te treden. U zult vol vertrouwen en blijmoedig uw levensweg kunnen gaan, want een pluspunt voor uw ziel te verwerven is van groot belang, gezien het naderend einde, dat nu eenmaal meer arbeid aan uw ziel vergt. En al wordt u daar ook lichamelijk niets van gewaar, het gaat vooral om uw ziel. En deze hoeft niet met lege handen heen te gaan, zelfs wanneer de dag u aards geen grote voordelen heeft opgeleverd. Maar u zult ook aards toevoer van kracht verkrijgen, wanneer u uw Vader in de hemel daar ernstig om vraagt. Want Hij is op de hoogte van al uw noden en zal ze ook graag uit de weg ruimen. U bent toch mijn kinderen en Ik trek me al uw zorgen aan. Maar Ik verlang ook uw wil, die erop gericht moet zijn geestelijk rijp te worden.

Elk gebed heeft geestelijke zegen tot gevolg, voor uzelf en ook voor uw geliefden voor welke uw gebeden bedoeld zijn. Daarom zult u ook altijd arbeid aan uw ziel kunnen verrichten, evenals u ook altijd zult kunnen bidden, als u zich maar innig met Mij verbindt en in gedachten woorden stamelt. Ik hoor en begrijp ze en Ik voldoe graag aan zulke verzoeken, die een kind in vertrouwen op mijn hulp naar Mij opzendt. En zo hoeft geen dag voor u een verloren dag te zijn. Want geestelijk zult u er steeds uw voordeel mee kunnen doen, vooropgesteld dat u van goede wil bent en Mij zult willen toebehoren. Want hiermee spreek Ik mijn kinderen aan, die de verhouding van een kind tot de Vader al tot stand hebben gebracht; die niet ver meer van Mij af staan. Want de anderen kunnen zo menige dag verloren laten gaan, zonder ernstig aan hun ziel te denken. En dezen zijn in grote geestelijke nood.

En ook voor hen zult u kunnen bidden. En het zal hun en u tot zegen strekken, want de mensen moeten allen de weg naar Mij vinden, omdat alleen in en met Mij de zaligheid kan worden gevonden; omdat de aaneensluiting met Mij het eerste en het laatste doel is, dat u allen zult moeten bereiken. Denk er steeds maar aan dat Ik u liefheb, dat u mijn kinderen bent en dat Ik er alleen maar vurig naar verlang, met u in voortdurende verbinding te staan, die echter door uzelf tot stand moet worden gebracht. En schenkt u Mij uw liefde, dan schenkt u Mij ook uw wil. En dan zullen uw gedachten ook steeds op Mij gericht zijn en u zult met zekerheid uw ziel tot rijpheid brengen. U zult niet tevergeefs op aarde leven, omdat elke dag u dan dichter bij Mij brengt, tot u voor eeuwig met Mij verenigd bent.

Amen