Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7514a
4 en 5 februari 1960

Kracht van het woord - Dagelijkse arbeid aan de ziel (1)

Uit mijn woord moet u de kracht halen die u ontbreekt. Bedenk toch dat Ik zelf tot u spreek en dat dit werkelijk een daad van genade is die nooit zonder uitwerking kan zijn. Bedenk dat Ik zelf u met mijn liefde aanstraal en dat u dat nu ook zult moeten voelen in de vorm van een toevoer van kracht die uw ziel waarlijk grote zegen brengt. En u zult u ook lichamelijk gesterkt voelen wanneer u zich innig met Mij verbindt. En er zullen u steeds weer nieuwe genaden toevloeien, omdat Ik uw zwakte doorzie, uw geestelijk en aards falen in tijden van geestelijke nood. Maar u hoeft niet te vrezen voor mislukking, als u zich maar aan mijn woord houdt: "Komt allen tot Mij die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, Ik zal u verkwikken."

U vindt bij Mij altijd de hulp die u nodig hebt. U hoeft u alleen maar vol vertrouwen tot Mij te wenden en u hoeft alleen maar steeds weer mijn woord te horen of te lezen, waardoor Ik altijd als Vader mijn kinderen toespreek. Door dit toespreken ontvangt u kracht en uw noodtoestand zal worden opgeheven. U zult in zalige zekerheid verkeren tot er hulp voor u komt. Mijn woord bergt de kracht in zich die nu in u overstroomt wanneer u zich door Mij laat toespreken. Maar dit moet ook gebeuren in de zekerheid dat u door Mij wordt toegesproken. U zult het woord niet mogen lezen als letters. U zult er met heel uw ziel bij moeten zijn en Mij aanhoren. En u zult de werking van mijn woord voelen in en bij uzelf, zoals het ook niet anders kan zijn, omdat alles wat van Mij uitgaat kracht is en als kracht ook werkzaam moet zijn. Maar wanneer u toch nog meent onaangeraakt te blijven, dan ligt het alleen aan uzelf, dat u de band met Mij niet innig genoeg tot stand brengt. En denk dan alleen aan mijn liefde, die naar u uitgaat, en u zult uit mijn woord dan de liefde voelen en uw ziel zal gesterkt zijn.

Amen