Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7510
29 januari 1960

Liefdevolle woorden van de Vader

U zult u met een gerust hart aan mijn leiding kunnen toevertrouwen wanneer u Mij hierom hebt gevraagd. Laat al uw zorgen en noden aan Mij over en wacht dan al het verdere maar af, en het zal gaan zoals het goed is voor u, aards en geestelijk. Maar het volle vertrouwen op mijn hulp ontbreekt u, daar u anders gerust en blijmoedig uw levensweg zou gaan, steeds in de zekerheid dat Ik voor u alles regel en u zich alleen maar aan Mij zult hoeven over te geven. Maar juist dit sterke geloof bezit u nog niet en het kan u niet worden geschonken. U zult het moeten verwerven. Eenmaal door de vaste wil heel dicht bij Mij te komen en dan weer door werkzaam te zijn in liefde, wat u met zekerheid mijn aanwezigheid oplevert die u dan ook dit vaste geloof geeft. Ik kan u dit geloof niet schenken, maar Ik kan u steeds weer de verzekering geven dat u in Mij een trouwe Helper hebt, Die altijd uw geestelijk en lichamelijk welzijn beoogt. En daarom zult u ook aardse verzoeken tot Mij kunnen richten. Ik zal ze vervullen wanneer u er maar vast in gelooft.

En zo kan ook uw aards bestaan een plotselinge wending nemen die u niet verwacht.

Want mijn wegen zijn vaak anders dan uw wegen of uw plannen, omdat Ik al uw noden en lijden ken. Maar om u te kunnen helpen, wil Ik dat u ze Mij bewust voorlegt. Ik wil dat u alles aan Mij voorlegt omdat Ik uw vertrouwen wil bezitten, en dat uw vertrouwen op mijn hulp tot uitdrukking komt. Want Ik wil dat uw geloof sterker wordt wanneer u duidelijk mijn hulp ondervindt.

Een sterk geloof is alles. Het draagt u over alle moeilijkheden heen. Het stelt u in staat weerstand te bieden en het maakt u moedig in de strijd. Een sterk geloof is een nauwe band met Mij. Een sterk geloof verzekert u Mijn aanwezigheid en in een sterk geloof zult u met Mij alles tot stand kunnen brengen, want een sterk geloof laat Ik niet verloren gaan.

Amen