Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7509
27 januari 1960

Geestelijke nood van de naaste

En wanneer u zich bekommert om uw naaste in zijn geestelijke nood zal dat voor u zelf tot zegen worden. Weliswaar is het lenigen van de aardse nood het gebod van de naastenliefde, dat u voor deze zult moeten doen wat u zult willen dat voor u wordt gedaan wanneer u zich in dezelfde nood bevindt. Maar ook in geestelijke nood zult u hem moeten helpen en dit zal zowel op diens ziel als ook op uw eigen ziel effect hebben. Want de geestelijke nood is nog veel erger dan de aardse nood, omdat deze laatste eens ten einde is als het aardse leven voorbij is, maar de geestelijke nood wordt mee overgenomen in het rijk hierna en heeft voor de ziel een vreselijk kwellende uitwerking.

En u zult de naaste in geestelijke nood kunnen helpen wanneer u hem op de eerste plaats helpt een levend geloof te krijgen, wanneer u hem op Jezus Christus wijst, zonder Wie geen mens zalig kan worden. Wanneer uw naaste nog helemaal geen geloof heeft, bevindt hij zich in grote geestelijke nood en het zal voor u geen gemakkelijke taak zijn hem te helpen tot geloof te komen. Maar u zult hem kunnen aansporen werken van liefde te verrichten. U zult hem vooreerst zo kunnen beïnvloeden dat hij de liefde beoefent en dan zal het hem ook al gemakkelijker vallen datgene te geloven wat u hem uiteenzet. En het is allereerst het weten over Jezus Christus en Zijn verlossingswerk dat u zult moeten voorleggen aan uw naaste die dit weten nog niet bezit. En hij zal het spoedig kunnen geloven, wanneer hij van goede wil en daarom ook in liefde werkzaam is. Maar het moet hem wel geheel naar waarheid worden overgebracht, opdat het zijn afwijzing niet tevoorschijn roept en het dan erg moeilijk is hem ooit het verlossingswerk begrijpelijk te maken. Alleen de waarheid heeft de kracht in zich op een goedwillend mens in te werken, maar dwaling zal hij meteen afwijzen en zal elke arbeid in de wijngaard aan hem gedaan teniet doen.

Daarom is het op de eerste plaats nodig dat u zelf in de waarheid staat, voordat u uw naaste geestelijke hulp zult kunnen bieden. Maar u die door Mij rechtstreeks wordt onderricht, hebt veel geestelijke lering bij de hand, die u op hem zult kunnen overdragen. En uw liefde zal u ook succes verzekeren, want wat u in liefde voor de naaste onderneemt, blijft niet zonder resultaat. Het zal zijn ziel tot voordeel strekken, zoals ook uzelf des te meer ontvangt, hoe meer u van uw geestelijke rijkdom weggeeft, want de nood is groot.

Aardse nood trachten de mensen zelf op te heffen, zelfs wanneer ze u als een broeder om hulp vragen. Maar aan de geestelijke nood denken ze niet en daarom vragen ze ook niet om hulp. En daarom moet u hun deze zelf aanbieden. U moet, waar u dat maar kunt, uw gesprekken richten op het geestelijke vlak. U moet proberen de instelling van uw naasten op geestelijk gebied te weten te komen en u moet hun het evangelie verkondigen, dat wil zeggen: hen aansporen om werken van liefde te doen. En dan zult u ook gelegenheid vinden over Jezus en Zijn werk van verlossing te spreken en vernemen welke indruk dit op de mensen maakt die u dus onderricht.

En al zult u maar een gering resultaat kunnen boeken, toch hebt u de naaste een dienst bewezen van onschatbare waarde, want de woorden die u aan hem hebt besteed, gaan niet verloren. Ze zullen wortel schieten en eens zal het zaad opkomen en daaruit kan zich een krachtig geloof ontwikkelen, al naar de gewilligheid van degene aan wie u ware naastenliefde betoont. Denk daarom vaak aan de geestelijke nood van uw naaste en tracht hem te hulp te komen. En het zal hem en u waarlijk tot zegen strekken, want Ik zelf zal u steunen. Ik zal zelf bij hun harten aankloppen en zalig zijn zij die de deur van hun hart voor Mij openen wanneer Ik wens te worden toegelaten.

Amen