Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7508
26 januari 1960

De vrede in God

Ik geef u de vrede die de wereld u niet geven kan. De wereld wil u weliswaar haar vreugden bieden en beloven, maar deze zullen u niet de innerlijke vrede geven die u alleen in Mij zult kunnen vinden, want het is uw ziel die de innerlijke vrede voelt en deze wordt alleen door Mij toegesproken, maar niet door de wereld en haar vreugden. Deze laatste dienen alleen het lichaam tot bevrediging, maar de ziel verlangt iets anders. Ze verlangt door Mij te worden toegesproken, mijn kracht en mijn zegen, en heeft ze deze, dan zal ze ook de vrede in zich hebben, zolang ze op aarde leeft.

De "vrede in Mij" is het meest waardevolle wat Ik u kan bieden, want het is tegelijkertijd de garantie voor een juist geleide levenswandel, voor een levenswandel die overeenstemt met mijn wil, daar u anders niet in u de vrede zou kunnen vinden. En als u nu een levenswandel in liefde leidt, dan zal een innerlijke vrede uw hart gelukkig maken. U zult het voelen dat u naar mijn wil leeft, want de liefde verbindt u met Mij en mijn vrede kan nu in uw hart neerdalen, want u bevindt zich in Mij en Ik ben in u. De liefde is ook garantie voor een innerlijke vrede. En liefde te beoefenen is niet werelds verlangen of werelds vervullen, de liefde is geestelijk goed dat de mens die een goede wil heeft, zich kan verwerven. En deze zal dan ook de vrede in zich hebben.

Maar waar straalt de wereld een vrede uit? Ze zal uw harten alleen steeds onrustig maken. Aan uw begeren zal geen einde komen, u zult streven naar wat u op de wereld maar aan aardse goederen zult kunnen veroveren en u zult er nooit genoeg van hebben. Want de wereld zal zich steeds alleen maar meer aan u hechten en steeds minder zult u denken aan het verkrijgen van geestelijke goederen, steeds onrustiger zal uw streven zijn, steeds rustelozer zult u worden. Er zal geen vrede zijn in uw ziel, omdat de wereld u de vrede niet geven kan.

Maar u moet streven naar de vrede uit Mij, dan weet u ook dat u de juiste weg gaat. Want de vrede in Mij te hebben gevonden is voor uw ziel waarlijk het grootste geluk. En alleen die mens zal van de vrede van de ziel kunnen spreken, die leeft volgens mijn wil, die mijn geboden onderhoudt, die een leven in liefde leidt. En voor hem zal uit zijn levenswandel ook de zegen voortvloeien, zijn ziel zal rijp worden en steeds inniger met Mij verbonden zijn. Hij zal zich steeds geborgen voelen in Mij, want hij heeft de vrede gevonden die alleen maar Ik hem geven kan.

Amen