Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7507
24 januari 1960

Is er een bepaald weten op aarde nodig? - De geboden van de liefde

U zal geen kennis onthouden worden welke nodig is voor het rijp worden van de ziel, en daarom wordt u mijn evangelie verkondigd, de goddelijke leer van de liefde. Want eerst moet u liefde beoefenen om tenminste te kunnen begrijpen, wat u aan een uitgebreider weten wordt toegestuurd vanuit mijn liefdevolle zorg voor het heil van uw ziel. Mijn evangelie verkondigt u dus op de eerste plaats mijn twee geboden. de liefde tot God en de liefde tot de naaste. En als u deze vervult, zult u ook in staat zijn dat u verdere kennis op kunt nemen. Want dan wordt uw geest tot leven gewekt en hij onderricht u van binnenuit, dat wil zeggen: hij geeft u het inzicht ook dan, wanneer het weten dat van Mij uitging, u van buitenaf wordt gebracht.

De liefde echter is het voornaamste en een nog zo omvangrijke kennis zal u niet baten, als u de liefde niet hebt en dan in de geest totaal dood genoemd kunt worden. Maar de mens die in de liefde leeft, heeft wederom op aarde geen overgrote kennis nodig. Hij zal door zijn levenswandel rijk worden en plotseling het inzicht ingegeven krijgen, als hij de aardse wereld verwisselt met het geestelijke rijk. Evenwel is ook op aarde een geestelijk weten zegenrijk als het op de juiste wijze wordt benut. Als de mens wil binnendringen in de geestelijke samenhang, als hij zich een juiste voorstelling zou willen vormen over mijn bestuur en mijn werkzaam zijn. Want dan zal hij Mij steeds meer leren liefhebben en steeds 'n groter weten begeren, omdat de geestelijke honger gewekt wordt door onderrichtingen die van Mij uitgaan.

En daarom wordt u, mensen door Mij aangesproken, omdat alleen Ik als de eeuwige Waarheid zelf, u dat weten kan doen toekomen dat overeenkomt met de waarheid. Ik weet waarheen mijn woord gebracht wordt. Ik weet waar het weer 'n juist begrijpen ontmoet en Ik weet waar liefde beoefend wordt en de mens zijn best doet naar mijn wil te leven. En dezen ontvangen dus een weten dat aangepast is aan hun zielerijpheid, hun verlangen naar de waarheid en hun levenswandel.

En ieder kan nu met deze kennis doen wat hij wil. Hij kan er gebruik van maken doordat hij deze verder brengt, of er ook zichzelf intensief mee bezig houden. En hij kan ze vermeerderen als dat zijn ijverig streven is en hij van goede wil. Dan zal hem steeds meer geestelijk weten worden toegestuurd en hij zal die gaven dankbaar uit mijn hand aannemen, omdat zijn ziel uitrijpt zoals ook zijn kennis toeneemt, want een dode geest verlangt niets te weten over het geestelijke rijk. Geen mens echter moet zich bedrukt voelen als hij niet veel geestelijke kennis bezit. Want als hij maar op aarde leeft volgens mijn wil, als hij alleen maar mijn twee geboden vervult - en dus zichzelf tracht te vormen tot liefde, zal het eens bliksemsnel helder in hem worden als hij het geestelijke rijk betreedt - en dan zal hij gelukkig zijn en blijven, want hij zal ook bliksemsnel begrijpen en alle samenhang duidelijk inzien.

Maar hij moet leven volgens mijn wil, want mijn geboden van de liefde te vervullen kan geen mens bespaard blijven. Ze zijn het voornaamste in het aardse leven, ze zijn de grondsteen van mijn evangelie dat u steeds weer wordt toegestuurd, onverschillig op welke wijze. Als u maar de geboden van de liefde ter harte neemt en ze probeert na te komen, dan vervult u ook uw aardse levensopdracht en u helpt uw ziel rijp te worden. En dit evangelie kan u overal worden uiteengezet, alleen moet u het vanuit uw wil Mij zelf te horen, in ontvangst nemen.

U moet naar mijzelf in mijn woord verlangen, u moet Mij erin herkennen. U moet u open stellen wanneer mijn woord u tegen klinkt, als Ik u aanspreek om u mijn wil bekend te maken. Want mijn evangelie, de blijde boodschap en heilsleer, zal u altijd alleen mijn wil verkondigen, die daarin bestaat u tot werken van liefde aan te sporen en het resultaat van een leven in liefde voor ogen te stellen, opdat uw ziel rijpt en zalig wordt.
Dan zal de kennis die u verlangt en die u nu ontvangen mag, u gelukkig maken. U zult Mij steeds meer leren liefhebben, u zult ook uw naaste als mijn kind en uw broeder leren bezien, u zult ook hem liefde betonen en uw wezen nu langzaam veranderen tot liefde, wat uw levensopgave op aarde is en blijven zal tot u voltooid bent. Tot u zich in liefde met Mij verenigt en dan met Mij verbonden blijft tot in alle eeuwigheid.

Amen