Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7495
6 januari 1960

Het dragen van het kruis - Het navolgen van Jezus

In de navolging van Mij te leven wil ook zeggen: berustend het kruisje te dragen dat u mensen is opgelegd tot heil voor uw ziel. Want in navolging van Mij te leven is ook met een kruisweg verbonden, die echter voor ieder van u te dragen zal zijn omdat u steeds Mij om hulp zult kunnen vragen dat Ik u help uw kruis te dragen. En u zult dit verzoek niet tevergeefs doen. Ik wil het kruis van u afnemen of de last voor u lichter maken, Ik wil u het kruis ook niet zwaarder opleggen dan dat u in staat bent het te dragen.

Maar een kleine last zult u toch op u moeten nemen, daar u anders mijn navolging niet aanvaardt, die echter van grootste zegen is voor uw ziel.

Te leven in de navolging van Jezus is waarlijk een groot pluspunt voor de ziel, want ze draagt dan veel leed en loutert zich zo nog gedurende het leven op aarde. Ze gaat gereinigd het rijk hierna binnen en is dus op aarde al veel kwijtgeraakt van wat haar in het geestelijke rijk alleen nog maar zou hinderen gelukzalig te zijn, want de ziel moet vrij van aanklevingen zijn, wil ze een lichtkleed aantrekken, dus opgaan in het lichtrijk. En eens zal ze Mij dankbaar zijn dat ze nog op aarde haar aanklevingen mocht kwijtraken, maar dat betekent ook de kruisweg afleggen, het kleine kruisje te dragen dat Ik ieder mens moet opleggen die een ware navolger van Mij wil zijn, die Mij op mijn kruisweg wil vergezellen en een deel van zijn zondenschuld nog op aarde zelf wil aflossen. Hij zal vergeving krijgen van zijn schuld, alle schuld zal hem zijn kwijtgescholden, want Ik ben voor hem aan het kruis gestorven. Maar de toestand van zijn ziel kan verschillend zijn naar gelang de graad van licht ervan en opdat de ziel licht kan doorlaten moeten alle aanklevingen zijn afgestoten. Ze moet aflossen wat haar zelf mogelijk is af te lossen en daardoor zal ze voor zich alleen maar de graad van licht zelf verhogen, die zij anders zich pas in het hiernamaals moet verwerven door in liefde werkzaam te zijn bij de zielen die hulp behoeven.

De vergeving van de zonden door de verlossing door Jezus Christus zal de ziel wel krijgen en dat betekent dat ze dan ook wordt opgenomen in het lichtrijk, maar het verschil in volheid van licht hangt af van de arbeid van de ziel aan zichzelf, die geschiedt door het in liefde werkzaam zijn en het dragen van leed, om welke reden iedere ziel een kruis te dragen is opgelegd en ze dan dus niet mag falen. Ze moet het in geduld dragen of Mij zelf vragen om verlichting en Ik zal haar waarlijk niet zonder hulp laten. En zodra u zich tot Mij wendt zal de last voelbaar minder worden, want Ik wil dat u Mij roept omdat Ik als kruisdrager steeds naast u wil gaan, om u te ondersteunen en te versterken wanneer de last voor u zwaarder schijnt te worden. Dan kunt u gerust uitkijken naar Hem die u de last wil afnemen, die haar bij zich zelf op Zijn schouders legt om u er vrij van te maken. Maar u zult u niet helemaal van het kruis moeten willen ontdoen als u ware navolgers van Jezus zult willen zijn, want Hij droeg voor u het zwaarste kruis omdat Hij de zondenschuld van de gehele mensheid op zich heeft genomen en Hij droeg het tot aan het einde van Zijn weg. Vaak ging dit boven Zijn kracht die Hij als mens had, maar Hij droeg het uit liefde voor de mensheid die Hij verlossen wilde van alle uitwerkingen van de zonden waaronder de mensheid smachtte. En zo zult ook u in liefde tot Mij in Jezus Christus uw kruis moeten dragen tot aan het einde van uw aardse leven en u zult dankbaar beseffen welk voordeel uw ziel uit het "navolgen van Jezus" heeft getrokken wanneer ze het geestelijke rijk zal binnengaan in licht en vrijheid omdat ze alle zondenlast al heeft afgelost met haar kruisweg, omdat ze zonder aanklevingen door de poort de eeuwigheid binnengaat naar het eeuwige leven.

Amen