Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7494
4 januari 1960

Liefde; hetzelfde als leven

Alleen in de liefde vindt u het ware leven, alleen de liefde wekt u tot leven en de liefde behoudt voor u voor eeuwig het leven. Want wie in de liefde leeft, leeft in Mij en Ik in hem, en daar Ik zelf de Liefde en het Leven ben van eeuwigheid, moet ook alles zich in het leven ophouden, wat zich in de liefde bevindt mijn Oerwezen moet in diegene zijn die de liefde beoefent.

U bent voor eeuwig aan de dood ontkomen, wanneer de liefde u tot leven heeft gewekt, want u bent dan ook aan hem ontkomen die de dood in de wereld heeft gebracht door zijn liefdeloosheid. Wie de liefde heeft, heeft ook het leven. Leven echter is voortdurend gebruik maken van mijn kracht, leven is voortdurend vragen om deze kracht en die benutten volgens mijn wil. Dus kan niemand meer passief zijn die zich in de liefde en zich daarom in het leven bevindt, want hij zal steeds de kracht die hem doorstroomt productief maken volgens mijn wil, die ook zijn wil is, omdat de liefde en het leven steeds contact betekenen met Mij zelf.

En daarom kan de mens al op aarde het volkomen leven van zijn ziel bereiken, wanneer hij zijn best doet in de liefde te leven, wanneer hij zich door de liefde met Mij verbindt en nu voortdurend kracht van Mij ontvangt, die nu ook "leven" verraadt een toestand van vastberaden bezigheid in gelukzaligheid. Deze mens hoeft ook eeuwig geen dood meer te vrezen, want hij heeft deze overwonnen, al kan het voor de wereld ook lijken alsof die mens krachteloos is en niet meer in staat om aards actief te zijn, zijn ziel is echter niet meer gebonden, ze is vrij en kan in haar vrijheid werken en scheppen, wat echter een meer geestelijke uitwerking heeft dan een aardse, want het gaat over het ware leven. Toch kan het leven op de aarde een toestand van dood zijn betekenen, wanneer het slechts de graad van leven van het lichaam kenmerkt, die echter ook elke dag kan dalen, dat dan de toestand van dood zijn lichaam en ziel overvalt en het leven voor eeuwige tijden verloren gaat. Er moet voor het leven van de ziel gezorgd worden en dat gebeurt alleen door een leven in liefde, dat kracht oplevert aan de ziel en haar dus het ware leven schenkt dat blijft voortbestaan tot in alle eeuwigheid.

Alleen de liefde verschaft u zo'n leven en uw ziel zal zich verheugen de weg uit de toestand van dood zijn gevonden te hebben naar de toestand van levend zijn, waarin ze nu vastberaden werkzaam kan zijn en ook werkzaam is, omdat de haar voortdurend toestromende kracht geen werkeloosheid, geen bewegingsloosheid meer toelaat, omdat ze arbeidt en schept in mijn wil en deze arbeid daarin bestaat de zielen te helpen zich te verlossen die zich nog in de toestand van dood zijn bevinden en daarom, als zonder kracht zijnde, hulp nodig hebben. Deze arbeid verricht de ziel ook wanneer het lichaam daar niets van merkt, want zij heeft haar geestelijke bezigheid, die onafhankelijk is van het lichaam, maar de ziel niet meer los laat die eens levend is geworden door de liefde.

Alleen liefde is het ware leven. Daarom zal u zich niet in de toestand van levend zijn kunnen bevinden zolang u nog zonder liefde bent, en dus zult u ook niet kunnen werken en scheppen voor het geestelijke rijk, wanneer u de liefde ontbreekt. Bent u echter werkzaam voor mijn rijk, dan zal de liefde u ook niet ontbreken en u hoeft alleen maar steeds te proberen uw kracht sterker te maken, u hoeft alleen maar steeds de liefde te beoefenen, opdat steeds meer kracht u zal toestromen en u bewust en onbewust nu zult kunnen arbeiden tot welzijn van de zielen die in nood zijn, omdat ze het ware leven nog niet gevonden hebben.

Elk werk dat u aan zulke zielen verricht, is een teken dat u zelf het leven hebt gevonden en elke zodanige arbeid zal ook gezegend zijn, want het leven brengt weer nieuw leven voort en wat u ontrukt aan de eeuwige dood zal getuigen voor u en uw leven, want u zou niets kunnen doen als u het leven al niet gevonden zou hebben door de vereniging met Mij en het voortdurend overvloeien van mijn kracht in u. U leeft en zult leven voor eeuwig. En u zult werkzaam zijn naar mijn wil en daarbij zelf uw gelukzaligheid vinden, al op aarde en ook in het geestelijke rijk.

Amen