Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7489
29 december 1959

De band met Jezus Christus

U zult de naam van de Heer te allen tijde mogen uitspreken en u zult steeds gehoor bij Hem vinden, want Hij wacht er alleen maar op dat u uw gedachten op Hem richt en Hij Zijn liefdesstraal in uw hart kan neerlaten. Want voor dit laatste is het nodig dat uw hart zich opent en dat gebeurt door uw gedachten op Hem te richten. Elke geestelijke gedachte is een verbinding van u met het rijk van het licht. Elke gedachte aan Hem, uw God en Vader in Jezus Christus, is een band met Hem die voor u altijd het meest waardevol is, omdat elke binding u kracht en licht oplevert, die uw ziel als zeer weldadig ervaart, ook wanneer uw lichaam daar niets van kan merken.

Daarom zult u zich ook in de kleinste noden tot Jezus Christus moeten wenden, omdat u daardoor steeds de band met Hem tot stand brengt, die nooit zonder resultaat zal blijven. En de vele kleine noden in het menselijk bestaan moeten u er steeds weer toe brengen dat u zich tot Hem te wendt, omdat Hij wil dat u altijd en overal aan Hem denkt en omdat uw band niet innig genoeg kan zijn als u daaruit grote zegen wilt ondervinden. U zult zover moeten komen dat u alleen nog met Hem uw wegen gaat, dat u Hem alles toevertrouwt, dat u niets onderneemt zonder Hem, dat u Hem om raad vraagt bij wat u ook doet, dat u niet meer alleen zult gaan maar onder voortdurende begeleiding van Diegene die uw Leidsman wil zijn en blijven op uw levensweg op aarde. Want dan zult u ook zeker uw doel bereiken.

En al mogen uw verlangens ook klein zijn, de band met Hem is het enige belangrijke en daar moeten ook de kleinste verlangens u aanleiding toe geven. En uw Vader zal genoegen scheppen in u, met wie Hij verbonden wenst te zijn tot in alle eeuwigheid. Want u had u eens vrijwillig van Hem gescheiden en zult daarom weer vrijwillig naar Hem moeten terugkeren. U zult u in gedachten weer tot Hem moeten wenden, van wie u in volledig verblind denken eens opzettelijk afstand nam. Maar als mens zult u er niet toe gedwongen kunnen worden. En daarom hebt u in de wereld een vrije wil, die u nu eveneens zult kunnen richten op de wereld en haar bekoringen. Maar dan bent u zelf nog heel ver van God verwijderd, Die u echter voor eeuwig terug wil winnen. En elke gedachte die u midden in het aardse leven op Hem richt, is het begin van de terugkeer naar Hem die nu steeds serieuzer moet worden nagestreefd. Dat wil zeggen dat u steeds vaker uw gedachten opzendt naar Hem van Wie u eens bent weggegaan.

Maar daarom blijft voor u ook de vrijheid van wil bestaan. Want u zult uit liefde de weg naar de Vader moeten vinden en gaan. Hij wil u er niet toe dwingen, omdat alleen de liefde het enige bindmiddel is dat de oude verhouding herstelt, zoals het was in het allereerste begin. Alleen de liefde verbindt het kind met de Vader, het schepsel met de Schepper van eeuwigheid. God wil deze liefde van u mensen bezitten en daarom lokt Hij uw liefde op elke wijze en tracht Hij deze te winnen, al gebeurt dit ook door allerlei soorten nood. Hij tracht u ertoe te bewegen u bij Hem aan te sluiten, wat dan ook in liefde zal gebeuren - die de Vader op verschillende manieren zal bewijzen opdat Hij alle liefde van het kind wint en de aaneensluiting nu kan plaatsvinden die het kind voor eeuwig met zijn Vader verbindt.

Laat steeds weer uw gedachten omhoog dwalen, naar Jezus Christus, uw God en Vader van eeuwigheid, en uw leven zal zich spoedig meer geestelijk afspelen. U zult het aardse leven met alle moeilijkheden gemakkelijk overwinnen en u zult spoedig alleen nog leven voor het geestelijke rijk, voor het rijk dat uw ware vaderland is en dat u zult binnengaan wanneer uw aards bestaan is beëindigd.

Amen