Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7459
19 november 1959

Strijd met het zwaard van de mond

Ik heb u mijn hulp toegezegd wanneer u zult moeten strijden met het zwaard van de mond, want Ik heb gezegd: "Maak u geen zorgen over wat u zult spreken, Ik zal u de woorden in de mond leggen", dat wil zeggen: mijn geest in u zal door u spreken wanneer de tijd is gekomen. En hij zal komen, want u zult u moeten verantwoorden, zodra u zich voor Mij inzet, zodra u strijdt voor Mij en mijn rijk, zodra u mijn naam in het openbaar zult belijden.

Dan zal men rekenschap van u vragen en verantwoording van u verlangen en u zult deze zonder te aarzelen kunnen geven en zonder geremdheid, want mijn geest zal u aanzetten en u met kracht vervullen Mij en mijn naam openlijk te belijden tegenover iedereen. Het zal u niet moeilijk vallen te spreken, want Ik zal u de woorden in de mond leggen en ze zullen succes hebben, ze zullen een uitwerking hebben als van 'n zwaard dat in 'n eerlijke strijd wordt gebruikt en deze gevechten van u zullen ook zegevierend zijn want men zal niet in staat zijn iets tegen u in te brengen, omdat u hen zult verslaan met de woorden die Ik u doe uitspreken door uw geest.

En dit zal noodzakelijk zijn in de komende geloofsstrijd, waarin de tegenstander zal proberen elk geloof aan Mij in Jezus Christus uit te roeien, waarin hij zal trachten alles als onzinnig of legendarisch voor te stellen, om het zwakke geloof aan diegenen te ontnemen die door hun spreken heel makkelijk het onderspit zouden delven wanneer ze u niet als bemoediging zouden hebben, wanneer ze u niet zouden horen spreken en zich verbaasden over het spreken zelf en de uitwerking ervan. En dit zal hun zwak geloof versterken, wanneer ze zullen inzien dat u de tegenstanders met uw woorden verslaat en dezen niet in staat zijn iets tegen u in te brengen. Maar de geest in u moet kunnen werken, die uw spreken met kracht doet inslaan, die u duidelijk zal sterken en u als overwinnaar uit de woordenstrijd zal doen komen. En slechts een gedachte aan Mij is al voldoende dat Ik u graag zou willen ondersteunen, opdat uw geest actief wordt en u helpt, terwijl u alleen te zwak zou zijn, want het verstand overmeestert deze tegenstanders niet. Mijn werkzaam zijn door de geest moet worden toegelaten zodat de tegenstander wordt overwonnen en deze geest uit Mij in u zal u waarlijk verzoeken te spreken, dat u zich uitgeeft als ijverige verdedigers van mijn naam en door de tegenstander niet zult kunnen worden overtuigd dat hij het recht aan zijn zijde heeft.

En dat zal gebeuren ter wille van de vele zwakgelovigen die sterke steunpilaren nodig hebben waaraan ze zich kunnen vastklampen om zelf sterker te worden en weerstand te bieden wanneer het hard tegen hard gaat. Daarom, vrees de komende geloofsstrijd niet, vertrouw veeleer op mijn ondersteuning, wanneer u ter verantwoording zult worden geroepen voor uw activiteiten, voor uw arbeid in mijn wijngaard. En Ik zal u waarlijk bijstaan en u "de woorden in de mond leggen" zoals Ik het u heb beloofd. Want er moet nog zware arbeid worden verricht en Ik heb u allen ervoor nodig dat u Mij zult willen dienen. Ik heb u nodig, maar Ik geef u ook de daartoe benodigde kracht en mijn bijstand, zodat u nooit zonder mijn bescherming en hulp aan Mij tegenstander bent overgeleverd, integendeel zult u kunnen overwinnen in elke redetwist die ter wille van mijn rijk nog zal worden gevoerd.

Amen