Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7444
2 november 1959

De uitwerking van het goddelijk woord op zielen in het hiernamaals

U bevindt zich te midden van een schare zielen wanneer u mijn woord ontvangt of het verder doorgeeft aan uw medemensen. U zult ze niet kunnen zien, maar u zou bovenmate gelukkig zijn als u hun dankbaarheid zou kunnen ervaren die hen steeds meer aansluiting bij u zal laten zoeken. Ze voelen dat er van u voeding uitgaat die hen verzadigt, die hun goed doet en die hun kracht bezorgt waaraan ze dringend behoefte hebben. Elk woord dat hen in het hart dringt, ervaren ze ook als door Mij zelf uitgesproken. En daarom zijn zij bijzonder gelukkig gestemd dat Ik hun een toespreken waardig acht en ze ontbranden in vurige liefde voor Mij. U doet geen geestelijke arbeid die door deze zielen onopgemerkt blijft, want wanneer ze eenmaal spijs en drank van u in ontvangst hebben genomen, wijken ze niet meer van u. En ze wachten er steeds alleen maar op dat u de band met de geestelijke wereld tot stand brengt die zij als een lichtstraal waarnemen. En ze volgen dan met de grootste oplettendheid alles wat u door Mij wordt geboden en nemen daaraan deel.

U bent niet op de hoogte van de grote zegen van geestelijke banden door het aanhoren of doorgeven van mijn woord. U weet niet welke schare u daarmee gelukkig zult kunnen maken en welke uitwerking mijn woord op al deze zielen heeft die dringend licht en kracht nodig hebben, maar ook bereid zijn licht en kracht in ontvangst te nemen. Gretig nemen ze elk woord op en ze denken erover na. En wanneer een ziel eenmaal deze levensbron heeft ontdekt, gaat ze er niet meer vandaan. Want ze doet er steeds meer haar voordeel mee, hoe meer verlangend ze de spijs en drank tot zich neemt. En ze werkt er dan zelf mee, omdat ze niet anders kan dan steeds weer gewag te maken van de genade die haar geboden is doordat ze mag deelnemen aan het spijzigen van ontelbare zielen.

En wanneer u mensen aan deze zielen denkt, voor wie u het goede zult kunnen doen alleen doordat u zelf u laat onderrichten, dat u mijn woord rechtstreeks of indirect in ontvangst neemt, wanneer u bedenkt dat elk geestelijk onderhoud steeds helderder licht om de ziel verspreidt, dan zou u ook geen gelegenheid voorbij mogen laten gaan mijn woord te horen of te lezen en steeds weer aan de u omringende zielen voedsel uit te delen dat hen helpt in korte tijd rijp te worden. U zult in erbarmende liefde aan deze zielen moeten denken en weten dat u hen zult kunnen helpen verlost te worden wanneer u mijn woord verkondigt, stil of ook hardop zoals de gelegenheid zich voordoet. Nooit zult u zonder toehoorders zijn, want ofschoon de mensenkinderen niet naar u willen luisteren, zijn de wezens in het rijk hierna steeds bereid u aan te horen. Ze wachten erop, aangezien een geestelijk gerichte gedachte zich al als een lichtvonk vertoont die ze buitengewoon vlug tegemoet snellen om maar niets te missen. Deze zielen hongeren en dorsten waarachtig naar het brood des hemels en het water des levens.

U zult ze kunnen verzadigen en hun steeds weer kracht toezenden. En het daarvan op de hoogte zijn moet u aansporen heel vaak mijn woord in de oneindigheid te laten weerklinken, het zij door rechtstreekse inontvangstneming, door het toesturen van mijn woord van boven, het zij door het doorgeven, door verkondiging van het zuivere evangelie dat u van Mij ontvangt wanneer u het maar begeert. U hoort het nooit alleen, maar u bent steeds omgeven door een schare die het buitengewoon dankbaar in ontvangst neemt. Ze doen zich eraan tegoed en zijn gelukkig dat ook zij er nu mee kunnen werken tot welzijn van de zielen die ze graag licht willen brengen. Hun geestelijke armoede zal verdwijnen. Ze zullen zich kunnen bevrijden uit de duisternis. Ze zullen gelukzaligheid bespeuren, want het licht dat van Mij uitgaat - Die het Licht ben en de Waarheid van eeuwigheid - zal hen toestralen en doorstralen.

Amen