Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7414
23 september 1959

Overgave van het kind aan de Vader

Als u zich als kinderen aan Mij vasthoudt, dan kan u nooit onheil geschieden. Want mijn vaderliefde waakt over diegenen, die mijn kinderen willen zijn. Ik vraag u alleen met vertrouwen aan Mij te denken, een overgave zoals alleen een kind die kan opbrengen, dat liefde voor de Vader heeft en zich ook bemind weet door Hem. Dit kind kent geen verwijdering meer van Mij. Met zijn liefde komt het heel dicht bij Me. Het vlijt zich dicht tegen Mij aan en is derhalve ook veilig in mijn armen geborgen.

Het voelt deze geborgenheid en kent nu angst noch zorgen, want het weet dat Ik zorgdraag voor het kind, dat het zich vol vertrouwen aan Mij kan overgeven, dat Ik al zijn behoeften bevredig en het bescherm tegen alle aanvallen die de vijand steeds weer tegen de mijnen onderneemt. Maar hij kan niet met ze in contact komen wanneer ze naar Mij vluchten in hun nood. En wanneer een mens nu dit vertrouwen in Mij kan opbrengen, dan kan hij waarlijk zijn weg over de aarde gemakkelijk en veilig gaan. Hij zal geen al te grote zorgen hebben. Hij zal Mij steeds aan zijn zijde weten en zijn gedachten ook steeds op Mij richten, wat altijd de beste bescherming is tegen vijandelijke aanvallen. Want de wil die Mij geldt, geeft Mij het recht hem te beschermen tegen de vijand. Maar daarvoor is een kinderlijk vertrouwen nodig. Een overgave, net als van een kind dat geen remmingen kent en Mij met heel zijn ziel is toegedaan. En steeds weer kan Ik alleen maar zeggen, dat een mens die van liefde vervuld is, deze overgave aan Mij altijd zal realiseren. Want de liefde dringt hem naar Mij toe, aan mijn hart. En de liefde haalt alle barrières neer die nog tussen de mens en Mij in staan. Want waar liefde is kom Ik zelf de mens tegemoet en Ik trek hem tot Mij als reactie op de liefde, omdat liefde tot liefde aanspoort. Word als kinderen.

Dit gezegde was niet voor niets aan de mensen gegeven, want een juiste kinderlijke verhouding getuigt altijd van liefde en voor de liefde van een mens ben Ik altijd toegankelijk. De liefde van een mens zal altijd invloed op Mij hebben, dat wil zeggen: een liefdevol kind dwingt Mij zijn liefde te beantwoorden. En beantwoorde liefde is hetzelfde als de vervulling van elke wens of elk verzoek.

Daarom zal een mens die van liefde vervuld is, nooit een vergeefs verzoek doen. Want aan zijn gebed is al voldaan voordat hij het heeft uitgesproken, omdat Ik me nooit van liefde kan onthouden en me wegschenk in overvloed. En daarom heeft ook een voorspraak, die in liefde is gedaan, een buitengewone uitwerking.

Waar de liefde zich voor een medemens inzet, daar zal waarlijk vervulling komen. Want de ware liefde garandeert ook een waar gebed. De ware liefde weet voor zich wat ze kan vragen en zal daarom nooit een vergeefs verzoek doen. Liefde drijft het kind naar de Vader en vol liefde wordt het kind opgenomen. Want Ik verlang alleen vurig naar de liefde van mijn kinderen, die Mij zelf gelukkig maakt en me ook onbeperkt laat wegschenken, wat voor mijn kinderen tot zegen is.

En de ware aaneensluiting met Mij kan alleen gevonden worden in deze liefde, die wegschenkt, waarin het kind in vrije wil met kracht op de Vader aanstuurt en de Vader het aan Zijn hart drukt om het eeuwig gelukzalig te maken.

Amen