Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7388
9 augustus 1959

Het verdrijven van destructieve geesten - Het afweren van hen

In de naam van de gekruisigde Heiland Jezus Christus zult u iedere lage geest kunnen verdrijven uit uw nabijheid, want de naam Jezus draagt de kracht in zich die hem overmeestert, zodat hij u opgeeft en vlucht. U zult in de komende tijd heel vaak uw toevlucht tot deze hulp moeten nemen, omdat het werkzaam zijn van satan's aanhang steeds erger wordt met het oog op het einde, dat deze geesten wel bespeuren, en zij dus weten dat ze niet veel tijd meer hebben.

Zij verwachten de hernieuwde kluistering wanneer ze zich nog tevoren niet bekeren en, ofschoon ze zich daar niet helemaal bewust van zijn, weten ze toch dat ze van hun vrijheid worden beroofd, die ze nu nog in zekere mate hebben, daar ze gesteund worden door de vorst der duisternis, die ze dienen. Ze weten dat ze deze vrijheid kwijtraken en woeden daarom voordien zo buitengewoon hevig om u, mensen die Mij willen toebehoren, ten val te brengen. Maar ze zijn totaal machteloos zodra de naam Jezus Christus, die ze vrezen en voor welke ze vluchten, tegen hen wordt opgeworpen.

Deze kwade geesten werken als afgezanten van de satan op hen in en u bemerkt hun werkzaam zijn als onrust, onvrede, moeilijkheden en lijden van allerlei soort en door zielszwakten en gebonden zijn, want ze hinderen u, waar ze maar kunnen, bij goede handelingen of ook bij betrekkingen van geestelijke aard met de lichtwereld en haar bewoners. Ze houden u aan de wereld geketend doordat ze u steeds weer wereldse gedachten influisteren en proberen u te boeien door zulke gedachten, om u af te keren van geestelijk streven, geestelijke gedachten en goede werken. Uw ziel zal zich geestelijk in het nauw gedreven voelen, zonder hiervoor een directe reden te weten, en dan zult u altijd kunnen aannemen dat het slechte geesten zijn die u in duistere sferen willen trekken, al is het meestal ook zonder succes zodra ze het proberen bij diegenen die van Mij willen zijn en wier harten Mij al toebehoren door hun wil.

De wil die op Mij gericht is, beschermt de mensen tegen alle aanvallen van het boze, zodat ze daar geen prooi van worden, maar alleen gevoelsmatig te lijden hebben onder zijn kwellingen, want die geesten beroven hen van elke geestelijke vrede in opdracht van hun heer, die elk bevrijd worden door Jezus Christus tracht te verhinderen. Daarom hoeft u slechts de naam Jezus met volle aandacht uit te spreken en u drijft de vijand van u weg, die zich daar niet ophoudt waar Jezus Christus is, die echter met zekerheid elke roep nakomt en u daarom altijd een veilige bescherming hebt met het aanroepen van Zijn geheiligde naam.

De kruisdood was niet tevergeefs, hij heeft de vijand talloze zielen uit de handen gerukt en hij zal hem nog talloze zielen ontrukken, want hij was ondergaan voor tijd en eeuwigheid, voor het heden, het verleden en de toekomst en steeds weer zal de satan de macht van de naam Jezus moeten ondervinden, want hij zal aan aanhang verliezen ofschoon hij gelooft de opperheerschappij te behalen in de strijd om de zielen van de mensen.

En zelfs zij die hij wint door hun gezindheid, worden hem weer ontnomen en worden opnieuw gekluisterd in de materie, en de tegenstander raakt de zielen weer kwijt voor 'n eindeloos lange tijd. Geloof dat u macht hebt over hem, dat hij de zege niet hoeft te behalen, geloof dat u een wapen bezit, waarmee u hem met zekerheid zult kunnen verjagen, wanneer u Mij maar in Jezus Christus aanroept, dat Ik u bescherm tegen hem.

En u zult mijn bescherming ervaren, u zult bevrijd worden van zijn macht, want u bent door mijn naam sterker dan hij, omdat u Mij zelf roept en Ik u waarlijk niet zonder hulp laat. Want Hij die aan het kruis is gestorven voor u, is waarlijk groter en sterker dan de vijand van uw ziel, en Hij zal ook Zijn macht gebruiken wanneer u Hem aanroept om hulp.

Amen