Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7377
29 juni 1959

De band met God

In welke levenssituatie u zich nu ook bevindt, steeds bent u in staat de band met Mij tot stand te brengen. Want Ik zal steeds uw gedachten binnendringen. Ik zal steeds weer aan de deur van uw hart kloppen, hetzij van binnen of van buiten, dat u door spreken of lezen de weg naar Mij zult kunnen nemen, wanneer uw wil juist is, dat wil zeggen zich niet van Mij afkeert. En daarom kan geen mens zeggen dat hij niet zou zijn aangeraakt door mijn hand, dat hij niet naar Mij is geleid, dat het hem aan genade heeft ontbroken, die Ik alle mensen heb beloofd.

Er zal geen mens kunnen zeggen dat Ik niet tegen hem zou hebben gesproken, dat hij nooit de gelegenheid zou hebben gehad Mij te leren kennen en hij bijgevolg niet ter verantwoording zal kunnen worden geroepen. Maar of de mensen hun oor openen, of ze mijn stem in hun hart door laten dringen, of ze bereid zijn zich tot Mij zelf te wenden, Mij aan te roepen om hulp, om verlichting van geest, om kracht en genade, dat laat Ik alleen aan hen over. Maar het is geheel onafhankelijk van hun levensomstandigheden of hun lot, daar er anders maar weinig mensen de gelukzaligheid zouden bereiken.

De weg naar Mij kunt u steeds nemen. Want Ik laat me vinden door ieder die Mij zoekt. Ik loop iedereen in de weg. Ik blijf weliswaar vaak onopgemerkt, wanneer de mens nog te zeer in de macht van mijn tegenstander is, maar toch laat Ik hem niet met rust en wend Ik me tot hem, waar er zich maar een gelegenheid voordoet.

Maar uw wil is vrij en daarom kan Ik niets anders doen dan steeds weer op zo'n manier uw leven sturen, dat u gedrongen wordt zich om hulp te wenden tot die Ene, die machtiger is dan u. En bent u in deze Machtige gaan geloven, dan zult u Hem ook niet meer opgeven. Dan zal Hij u steeds dichter naar zich toe trekken, hoe meer u zelf de band zoekt en dan bent u ook gewonnen voor de eeuwigheid.

En bent u innig met Mij verbonden, dan zult u ook in staat zijn mijn stem te vernemen, wanneer u mijn woord hoort of leest en het als de stem van de Vader herkent. Dan is de band zegenrijk. Want wanneer de Vader kan spreken met Zijn kind, dan zal ook het kind de wil van de Vader vervullen en zo leven als het nodig is om voltooid, om rijp van ziel te worden.

Dan zal ook de mens zijn doel bereiken en zich nog op aarde voltooien. Hij zal als kind met zijn Vader aaneensluiting krijgen en bij zijn sterven binnen kunnen gaan in mijn rijk, waar vrede is en geluk en gelukzaligheid. Het zal weer het rijk in bezit nemen dat zijn ware vaderland is. Het zal binnengaan in het vaderhuis. Het is teruggekeerd naar de Vader van wie het eens is weggegaan.

Amen