Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7351
1 mei 1959

Wezensverandering tot liefde - Gods tegenwoordigheid

Ik kan alleen bij u aanwezig zijn wanneer u zich verandert tot liefde. Mijn tegenwoordigheid is voor u echter het summum van gelukzaligheid. En daarom zou u alles moeten doen om u weer te vormen tot de liefde die uw wezen was in het allereerste begin. Mijn tegenwoordigheid betekent hetzelfde als liefde-doorstraling. En liefde-doorstraling verzekert u weer van kracht en licht, zonder welke u niet gelukkig genoemd zult kunnen worden. Maar wanneer u vervuld bent van licht en kracht, kunt u ook werkzaam zijn in volledige vrijheid van wil, die nu echter niet meer tegen Mij is gericht, maar volkomen in de mijne opgaat. U zult gelukkig zijn, in deze vrijheid en kracht te kunnen scheppen, omdat dit de bestemming is geweest van iedere oer-geschapen geest, die hij zelf alleen maar veronachtzaamde en daarom in die ongelukkige toestand is geraakt, waarin de mens, als nog onvolmaakt, zich op de aarde bevindt.

Maar hij kan zijn toestand zelf veranderen. Hij kan het ongelukkige lot omzetten in een gelukkig lot wanneer hij maar alles doet om zich te verzekeren van mijn aanwezigheid, wanneer hij zich weer omvormt tot liefde. En dit is waarlijk niet zo moeilijk, want hij hoeft alleen maar mijn geboden van de liefde voor God en de naaste tot richtsnoer van zijn wandel over de aarde te maken en altijd zo te leven zoals het met deze beide geboden overeenstemt. En daar hij voor zichzelf het recht opeist door de medemens te worden gerespecteerd, daar hij het zelf als weldadig ondervindt wanneer deze hem in liefde dient, kent hij ook precies de weg die hij zelf moet afleggen om aan de geboden van de liefde te voldoen.

Hij hoeft alleen maar zijn medemens zo te behandelen, zoals hij wenst dat er met hem zelf gebeurt wanneer hij in dezelfde situatie verkeert als zijn medemens. Wat hij als weldaad ervaart, moet hij voor de naaste doen, en hij zal daar ook altijd de kracht en de middelen voor hebben wanneer hij het zelf maar ernstig wil. En wat hij in het begin met bedachtzaamheid doet, dat zal spoedig voor hem een sterke innerlijke behoefte worden en hij zal zelf ervaren hoe gelukkig makend het is, voor de naaste iets goeds te doen, te geven en te helpen waar het nodig is.

De liefde zal heel zijn wezen vervullen en hij zal steeds dichter bij Mij zelf komen, want met elke daad van liefde trekt hij Mij zelf naar zich toe en verzekert hij zich van mijn tegenwoordigheid. En dan komt hij ook het doel na van zijn leven op aarde. Hij voltrekt de omvorming van zijn wezen, hij doet dat waarvoor hem het bestaan op aarde gegeven werd: hij tracht volmaakt te worden zoals hij het was in het allereerste begin. Met mijn genade en ondersteuning zal hij het ook tot stand brengen, maar nooit zonder Mij, omdat hij daar te zwak voor is. Hij moet zich verzekeren van mijn tegenwoordigheid.

Hij moet Mij vragen en dus door het gebed Mij eens benaderen. Hij moet Mij erom vragen hem kracht te schenken voor de verandering van zijn wezen tot liefde. Dit verzoek zal hem onherroepelijk worden vervuld, want het getuigt van de ernstige wil om deze wezensverandering door te voeren. En wie eenmaal dit verzoek tot Mij heeft gericht, die zal ook steeds weer in de gelegenheid worden gesteld zich in de liefde te oefenen, waar het hem geen grote overwinning kost, omdat hij duidelijk van Mij de kracht betrekt waar hij om heeft gebeden.

Neem deze verandering van uw wezen tot liefde toch serieus en vraag Mij om mijn hulp. En waarlijk, Ik zal bij u aanwezig blijven en u innerlijk aansporen om in liefde werkzaam te zijn, waar zich de gelegenheid ook maar voordoet. Want Ik wil met u verbonden zijn en dat kan alleen gebeuren door de liefde, die u in vrije wil zult moeten betuigen. Maar u zult steeds mijn ondersteuning ervaren wanneer u Mij maar ernstig om kracht vraagt om uw voornemen ook uit te kunnen voeren.

Zonder mijn tegenwoordigheid bent u tot niets in staat, maar u zult zich steeds van mijn aanwezigheid kunnen verzekeren door werkzaam te zijn in liefde, of een gebed in geest en in waarheid. Ik zal het horen en verhoren, Ik zal bij u zijn en blijven, Ik zal u aantrekken tot u zich niet meer van Mij zult willen losmaken, tot u door werkzaam te zijn in liefde de band met Mij zo hebt verstevigd, dat Ik voortdurend bij u aanwezig kan zijn en dan dus ook de verandering terug naar de liefde is voltrokken, dat u uw wezen aan het mijne hebt aangepast en u dus het doel van uw aards bestaan hebt vervuld en nu weer werkzaam zult kunnen zijn zoals het uw bestemming was in het allereerste begin.

Amen