Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7339
17 april 1959

De dienaren van de Heer; Zijn voorloper

Verwacht in alle deemoed datgene wat Ik tot heil van de mensheid moet laten gebeuren en het zal voor u helemaal duidelijk worden, waarom deze tijd van voorbereiding vooraf moest gaan.

Ik ben beslist geen God van toorn, zelfs wanneer de komende gebeurtenissen het zo zouden laten schijnen. U allen zult veel meer mijn liefde mogen ondervinden die u ook behoedt voor de uiterste nood, maar Ik zal dan ook de mijnen duidelijk herkenbaar maken. Ik zal ze zo op de voorgrond plaatsen dat de medemensen zien kunnen waar de ware hulp te vinden is - want Ik wil de mensen voor Mij winnen maar niet aan mijn tegenstander verliezen.

Desondanks zullen de aardse verwoestingen kolossaal zijn en talloze mensen zullen hun leven verliezen. Maar dit is voor velen nog tot zegen, want zij kunnen in het rijk hierna nog inhalen wat zij op aarde verzuimd hebben, zij kunnen nog tot het "licht" komen als zij van goede wil zijn - want dat kunt u allen geloven dat het einde kort daarna zal komen. Tevoren echter schenk Ik u mensen nog een tijd van genade omdat het einde een ingrijpend keerpunt betekent in de algehele ontwikkelingsweg van de wezens - die tot volle ontwikkeling moeten komen op deze aarde.

Daarom heb Ik voor Mij dienaren gekozen die over het komende einde na de catastrofe moeten prediken, daarom giet Ik mijn geest gestadig uit om door ontwaakte mensen op alles te wijzen wat al binnen de kortste tijd gebeuren zal. Ik geef al dezen alleen de opdracht mijn woord te verspreiden en naar mogelijkheid ook van dit gebeuren melding te maken waardoor mijn macht en ook mijn liefde duidelijk zichtbaar zal worden. De mensen moeten weten dat er Eén God boven hen troont die hun lot in Zijn hand houdt.

Die Ik dus als verkondiger van mijn woord kies moet ook als ontvanger van mijn woord door Mij zelf uitverkoren zijn. Hem kunt u ook het volste vertrouwen schenken, hoe onwaarschijnlijk ook alles klinken mag wat hij in mijn opdracht openbaart. Want Ik zal een duidelijk teken geven dat hij mijn afgezant is - mijn vertegenwoordiger die spreekt in mijn plaats.

Hij zal steeds zo geleid worden dat niets hem tegen kan houden zolang hij zijn missie nog niet vervuld heeft. Ik zelf zal hem zijn weg uitstippelen en die zal heenleiden waar vele mensen hem kunnen aanhoren - als de tijd rijp zal zijn waarin hij luid en openlijk Mij en mijn woord bekend zal maken. Tot zijn helder licht zal schijnen, als de strijd tussen licht en duisternis openlijk ontbrandt. Wanneer de geloofsstrijd gevoerd zal worden met ongewoon brutale middelen zal dat "licht" gaan stralen tot bemoediging van allen die in mijn wijngaard arbeiden, en dan zullen zij zich kracht kunnen verschaffen en des te ijveriger kunnen arbeiden voor Mij en mijn rijk.

En dat "licht" zal verschijnen als de laatste tijd aanbreekt, als Ik gesproken heb uit den hoge. Als de mensen zich in een chaos bevinden en de scheiding der geesten dan zal beginnen, voor of tegen Mij. Dan zal Ik aan de zwakken grote kracht verlenen, Ik zal allen de sterkte geven die zij nodig hebben en zal ze aanvoeren in de strijd tegen de vijand van de zielen. En waarlijk, Ik zal overwinnaar zijn en blijven voor eeuwig en u zult zich verheugen mogen in de overwinning op hem. U zult vrij zijn van hem en nu in vrede leven kunnen in het paradijs van de Nieuwe Aarde.

Amen