Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7307
13 maart 1959

Geregelde zelfbeschouwing is nodig

Keer in uzelf en herken uw zwakheden. Een regelmatige zelfbeschouwing heeft u erg nodig, want u mensen bent u er niet van bewust dat u nog zeer onvolmaakt gevormd bent omdat u de staat van uw ziel niet aan kritiek onderwerpt maar al tevreden bent wanneer alleen uw buitenkant naar eigen goeddunken in orde is. Maar dit laatste draagt er niet toe bij de rijpheid van ziel te vergroten, dat een eigen arbeid vereist wil dit succes opleveren. En het is nodig dat u weet hoe uw gesteldheid moet zijn en hoe u geaard bent. Daarom moet u zich herhaaldelijk rekenschap geven - u moet zelfkritiek uitoefenen en als maatstaf steeds mijn geboden van de liefde tot God en de naaste nemen, dan zult u zich spoedig bewust worden van uw zwakheden en gebreken, die nu helder en duidelijk tevoorschijn komen wanneer u van plan bent uw wezen serieus te veranderen. En dit moet u goed onthouden, dat het de ernstige wil van het hart moet zijn, niet alleen maar voornemens die de mond uitspreekt, naar buiten, waardoor het hart echter niet geraakt is.

U mensen bent allen nog te werelds ingesteld en dat heeft tot gevolg dat de onbaatzuchtige naastenliefde maar heel weinig beoefend wordt, omdat de mens die nog te zeer met de wereld verbonden is, steeds eerst aan zichzelf denkt, eer hij aan zijn naaste denkt. Is het u echter ernst dat uw ziel tot rijpheid komt, dan zult u zichzelf ook heel open en eerlijk uw zwakheden en gebreken moeten bekennen en proberen daar tegen te strijden om een verandering tot stand te brengen en uzelf de ernst van uw wil te bewijzen, want alleen de ernstige wil verzekert succes, terwijl een oppervlakkige poging niet als zodanig wordt beschouwd en ook geen resultaat voor de ziel kan betekenen. Op elke manier kunt u wel geholpen worden zodat u bijstand ondervindt, zowel bij uw willen als ook bij het handelen, maar u zult toch zelf de eigenlijke arbeid aan uw ziel moeten verrichten en daar hoort een beschouwen en herkennen van zichzelf bij, daar hoort de volledige ernst bij van een zelfonderzoek, dat u nu ook zal onthullen waar u nu aan het werk moet, wat u dan ook zeker lukken zal want u ondervindt dan in hoge mate geestelijke ondersteuning.

De ernstige wil betekent alles en deze ernstige wil wordt ook beoordeeld door Hem, Die door u moet worden bemind boven alles en Die u ook de liefde voor uw broeders en zusters heeft bevolen, die ook Zijn kinderen zijn en aanspraak maken op dezelfde liefde van u. Maar daaraan laat u het allen ontbreken en daarom zult u steeds weer vermaningen moeten aanhoren om uzelf te onderzoeken. Want als u geholpen moet worden dan zult u eerst moeten weten waar hulp nodig is. En pas wanneer u uzelf doorziet, wanneer u zelf moeite doet uw wezen te herkennen dat nog ver af is van de volmaaktheid, pas dan zult u zich inspannen die te bereiken, ofschoon dit nog een wilskracht van grote standvastigheid vergt. Toch is dit mogelijk met geestelijke ondersteuning zodra wordt ingezien dat u van goede wil bent en serieus uw voltooiing nastreeft.

Amen