Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.7295
28 februari 1959

De voorloper van Jezus Christus

Wanneer u zult horen dat iemand op ongewone wijze van de Heer spreekt, dan weet u dat de laatste fase van de eindtijd aangebroken is. Dat de voorloper van Jezus Christus weer zijn opdracht volbrengt, namelijk Hem aan te kondigen die komen zal op de dag van het gericht om de zijnen te halen en de aarde om te vormen zoals het verkondigd is in woord en geschrift.

Hij zal geheel onverwachts verschijnen en van zich doen spreken, want de macht van zijn stem is geweldig omdat hij de mensen zal aanspreken op zo'n ernstige en betekenisvolle manier, dat vele onder de indruk komen en zijn woord in zich opnemen. Zij zien ook in dat hij het woord van God verkondigt omdat ook de tekenen die hij doet om zijn medemensen te helpen buitengewoon zijn.

Hij zal een ware "wonderdoener" zijn voor de armen en ongelukkigen, een helper in de nood die over alle mensen losbarst in de tijd dat hij zal optreden. Hij zal luid en duidelijk spreken en zal hen die hem zijn arbeiden willen verbieden niet vrezen. Des te meer zal hij allen aan de kaak stellen die tegen Gods wil spreken en handelen. Daarom zal hij gehaat en vervolgd worden door de machtigen van deze aarde, die hij onbarmhartig beschuldigt wegens hun gedrag tegenover de mensen.

Maar de kloof tussen de aardse en de geestelijke wereld is al te groot, zodat van die kant geen begrip meer te verwachten is voor hetgeen de roepende in de wereldwoestijn zal verkondigen. Zij zullen hem uitlachen en hem reeds daarom vervolgen omdat de toeloop tot hem steeds groter wordt, want er zijn toch mensen die onder de indruk komen tot ergernis van de machthebbers die tegen ieder geloof optreden.

Dat is de tijd die kort voor u ligt, en niet lang meer, of u zult van hem horen. Maar weet dan dat u standvastig moet blijven, want met zijn verschijnen zal het beslissend zijn naar welke richting u zich wendt. Want dan gaat het er alleen maar om zich voor God of voor de wereld uit te spreken, en de voorloper zal voor u een sterke steun zijn zodat u de weg tot God neemt, want overtuigend en geweldig is zijn spreken. God spreekt zelf door hem zo onmiskenbaar dat het geen mens zwaar zou moeten vallen zich bij hem aan te sluiten, omdat hij zulke duidelijke getuigenissen van zijn roeping zal geven dat de mensen daar al aan zien kunnen wie hij is.

Hijzelf weet van zijn missie, dat dit zijn laatste opdracht is voor de Heer uit te gaan en Hem met luide stem te verkondigen. Hijzelf is zich van zijn herkomst bewust en ook van zijn verschrikkelijk einde. Maar niets schrikt hem af en niets houdt hem tegen zijn missie te vervullen en die zal zeer gezegend zijn. Wie zich bij hem aansluit doet daar goed aan, want veel kracht zal hij bij hem kunnen opdoen en veel licht zal ontstoken worden aan dit grote "licht" dat overal heen zal stralen waar het verschijnt. Reeds vertoeft hij onder de levenden, maar nog is hij zich van zijn opdracht niet bewust - maar die wordt hem plotseling duidelijk en zijn aardse leven wordt daardoor grondig veranderd. Hij dient weliswaar ook nu al de Heer en beseft ook het lage geestelijke peil waarin de mensheid wegkwijnt, maar de oproep is nog niet tot hem uitgegaan - wat echter plotseling zal geschieden.

En dan treedt hij uit de hem tot nu toe omgevende stilte tevoorschijn en is zich geheel en al bewust van zijn opdracht, want de geest van God drijft hem en schenkt hem volledige helderheid over zijn missie. Nu reeds dient hij met vreugde de Heer met een overgave die hem steeds geschikter maakt voor de laatste dienst die hij de Heer wil bewijzen voor het einde, voor Zijn wederkomst.

U mensen echter moet dus alleen acht geven op hen die Gods woord verkondigen en u zult dan ook hem herkennen, die ongewoon op de voorgrond treedt. Hij wil zijn ongewone missie vervullen, namelijk het komen van de Heer aankondigen en de mensen door geweldige predikingen op hun aardse opdracht wijzen: boetvaardig te zijn en met alle ernst aan hun zieleheil te werken. Hij zal hun het einde aankondigen dat niet lang na zijn verschijnen zal komen, want de tijd is vervuld die God de mensen gaf voor hun voleinding.

Amen